mazury16.jpgmazury4.jpgmazury1.jpgmazury8.jpgmazury19.jpgmazury2.jpgmazury11.jpgmazury6.jpgmazury13.jpgmazury14.jpgmazury20.jpgmazury15.jpgmazury5.jpgmazury12.jpgmazury10.jpgmazury9.jpgmazury3.jpgmazury17.jpgmazury7.jpgmazury18.jpg

Zwierciadło Gminy

28 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Giżycko.

Gmina Giżycko

28 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Giżycko.

Radni będą głosowali nad uchwałami w sprawie zmian statutu GZEAS oraz GOPS-u. Kompetencje dotyczące pomocy socialnej dla uczniów przejdą do GOPS-u.

Szereg projektów uchwał dotyczy spraw związanych z gospodarką nieruchomościami.

Radni podejmą decyzję o ewentualnym przekazaniu Powiatowi Giżyckiemu środków w wysokości 300tys. zł celem budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Gajewo i Sulimy.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminnym przewiduje zabezpieczenie środków na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Upałty 5. 

Radni będą głosowali nad przyjęciem dokumentu  "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia" oraz w sprawie współdziałania Gminy

Czytaj więcej: 28 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Giżycko.

VIII sesja Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

 

W dniu 7 maja 2015 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Giżycko. Radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości połozonej w miejscowości Wronka oraz odrzucili  skargę na działalność wójta. Przyjęli oświadczenie w sprawie wspólnych obchodów 25-lecia samorządności. W dniu 29 maja 2015 r. odbędzie się uroczysta sesja trzech samorządów Rady Powiatu Giżyckiego, Rady Miejskiej w Giżycku i Rady Gminy Giżycko. 

Radni przegłosowali zmiany w

Czytaj więcej: VIII sesja Rady Gminy Giżycko