mazury14.jpgmazury1.jpgmazury4.jpgmazury16.jpgmazury8.jpgmazury18.jpgmazury17.jpgmazury13.jpgmazury20.jpgmazury3.jpgmazury5.jpgmazury12.jpgmazury15.jpgmazury19.jpgmazury9.jpgmazury2.jpgmazury10.jpgmazury6.jpgmazury11.jpgmazury7.jpg

Zwierciadło Gminy

Uroczysta sesja Rady Powiatu Giżyckiego, Rady Miejskiej w Giżycku oraz Rady Gminy Giżycko

 

 

 

W dniu 29 maja 2015 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Giżyckiego, Rady Miejskiej w Giżycku oraz Rady Gminy Giżycko. Podczas obrad zaprezentowano  25-letni dorobek samorządów lokalnych oraz uroczyście podpisano wspólne stanowisko trzech rad w związku z 25. rocznicą odrodzenia się samorządności lokalnej w Polsce.

 

 

 

W dniu 28 maja 2015 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Giżycko -Czy istnieje realne zagrożenie budowy wiatraków nad Niegocinem?

Gmina Giżycko

W dniu 28 maja 2015 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Giżycko.

Na sesji radni podjęli jednogłośnie wszystkie projekty uchwał. Oznacza to, m.in. iż zostały zabezpieczone środki z budżetu gminy na realizację przez Powiat Giżycki  budowy ciągu pieszo-rowerowego w Gajewie i Sulimach.

 Sesja cz. I

 

Na sesji na wniosek wiceprzewodniczącej rady Agnieszki Konc została przedstawiona informacja na temat procedowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Czytaj więcej: W dniu 28 maja 2015 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Giżycko -Czy istnieje realne zagrożenie...