mazury7.jpgmazury4.jpgmazury2.jpgmazury17.jpgmazury13.jpgmazury11.jpgmazury9.jpgmazury5.jpgmazury1.jpgmazury20.jpgmazury15.jpgmazury14.jpgmazury3.jpgmazury6.jpgmazury18.jpgmazury16.jpgmazury8.jpgmazury10.jpgmazury19.jpgmazury12.jpg

Zwierciadło Gminy

Porządek obrad i materiał z XVIII sesji Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

23 lutego 2016 r. o godz. 13:00 odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Giżycko

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Giżycko.
4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja z działalności Wójta.

6. Zapytania radnych do Wójta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w gminie Giżycko na lata 2016-2018".
8. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Anioły codzienności” z podmiotem niepublicznym – Danuta Piórkowska Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN-MED.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu

Czytaj więcej: Porządek obrad i materiał z XVIII sesji Rady Gminy Giżycko

Projekty uchwał i materiał z XVII sesji Rady Gminy Giżycko

Gmina Giżycko

15 stycznia 2016 r. o godz. 13:00 odbyła się XVII sesja Rady Gminy Giżycko

 

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z sesji:

W dniu 14 stycznia 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

 

W dniu 13 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Turystyki