mazury1.jpgmazury14.jpgmazury12.jpgmazury7.jpgmazury16.jpgmazury19.jpgmazury11.jpgmazury15.jpgmazury4.jpgmazury20.jpgmazury13.jpgmazury10.jpgmazury3.jpgmazury2.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury8.jpgmazury9.jpgmazury17.jpgmazury6.jpg

Zapytanie z 26.09.2012

 Giżycko, dnia 26.09.2012 r.

Stowarzyszenie zwykłe „Kochamy Mazury”

Al. Wojska Polskiego 8

Skr. poczt. nr 6

11-500 Giżycko

Tel. 534 711 670

 Pan

Andrzej Sieroński

Wójt Gminy Giżycko

 

            Na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku(Dz. U. Nr 112 poz. 1198) niniejszym  wnosimy o precyzyjne udzielenie informacji publicznych związanych z budową (faktyczną lub planowaną) farm wiatrowych na terenie  Gminy Giżycko.

 

1.      Proszę podać  ilości planowanych farm wiatrowych i pojedynczych siłowni wiatrowych oraz masztów pomiarowych oraz biogazowni o mocy powyżej 0,2 MW na terenie gminy, na które Gmina Giżycko prowadzi postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzji o warunkach zabudowy bądź opracowywanych mpzp. W wykazie proszę o uwzględnienie informacji na jakim etapie są poszczególne postępowania. Ponadto proszę o wskazanie lokalizacji elektrowni bądź biogazowi na mapach geodezyjnych wraz z liniami urządzeń przesyłowych oraz wskazaniem głównych punktów zasilających.

2.      Proszę podać informację czy były przekazywane i skąd były pobierane dane techniczne (np. „wiatraki 3,5MW” – wypowiedź Wójta w giżycko.tv i radio Planeta) na temat farm wiatrowych, przekazywanych dla mieszkańców gminy i mediów.  Proszę też o przekazanie tych informacji jako załącznika.

3.      Na jakiej podstawie Wójt Gminy Pan Andrzej Sieroński stwierdzał w mediach, że na terenie Gminy będą budowane nowe elektrownie wiatrowe, a nie instalacje z tzw. recyklingu – montowanie używanych elektrowni wiatrowych. Proszę o udostępnienie stosownych dokumentów. 

4.      Proszę o podanie informacji na temat terminów poszczególnych etapów prawnych związanych z  farmami wiatrowymi, m.in.:

a)      planowanej daty przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)      daty do kiedy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami będzie można składać wnioski o odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości w stosunku do poszczególnych inwestycji budowy farm wiatrowych i pojedynczych  wiatraków.

 

Uzasadnienie :

O powyższe informacje publiczne ubiegamy się, ponieważ ich analiza pozwoli racjonalnie rozważyć koszty i korzyści związane z lokalizacją na terenie gminy elektrowni wiatrowych.

Do wiadomości:

1.  Rada Gminy Giżycko