mazury2.jpgmazury1.jpgmazury19.jpgmazury14.jpgmazury16.jpgmazury18.jpgmazury13.jpgmazury10.jpgmazury7.jpgmazury6.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury9.jpgmazury15.jpgmazury5.jpgmazury17.jpgmazury11.jpgmazury8.jpgmazury12.jpgmazury20.jpg

Wniosek o udostępnienie informacji w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko

16.04.2012r. złożyliśmy wnioski o udostępnienieinformacji z gminy.

 

wniosek do gminy Giżycko