mazury2.jpgmazury13.jpgmazury9.jpgmazury12.jpgmazury4.jpgmazury11.jpgmazury19.jpgmazury20.jpgmazury10.jpgmazury16.jpgmazury5.jpgmazury15.jpgmazury3.jpgmazury6.jpgmazury14.jpgmazury1.jpgmazury17.jpgmazury18.jpgmazury7.jpgmazury8.jpg

Kontrola RIO wykazała nieprawidłowości w Gminie Giżycko

W dniach od 9 stycznia do 21 lutego 2014 roku w Gminie Giżycko przeprowadzili kontrolę inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej z Olsztyna.

Prezentujemy opisy nieprawdłowości wykazanych przy losowej kontroli przeprowadzonej metodą doboru przypadkowego, określonej w załączniku nr 1 zarządzenia NR 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26.10.2009r.

 Wyniki kontroli RIO w Gminie Giżycko

Protokół kontroli RIO w Gminie Giżycko

Nieprawidłowości wykazane podczas kontroli RIO w Gminie Giżycko

Nieprawidłowości wykazane w Gminie Giżycko

Nieprawidłowości wykazane podczas kontroli RIO w Gminie Giżycko

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią całego protokołu, udostępnionego na stronie gminy, który można pobrać poniżej.

POBIERZ:     CZĘŚĆ 1        CZĘŚĆ 2        CZĘŚĆ 3        CZĘŚĆ 4        CZĘŚĆ 5

Przeczytać w nim możemy m.in. o kwocie zadłużenia gminy:

Dług Gminy Giżycko

Dlaczego nie skorzystano z możliwości obniżenia podatku rolnego?

Nie obniżono podatku rolnego