mazury2.jpgmazury18.jpgmazury4.jpgmazury1.jpgmazury8.jpgmazury17.jpgmazury5.jpgmazury16.jpgmazury20.jpgmazury3.jpgmazury9.jpgmazury11.jpgmazury19.jpgmazury13.jpgmazury14.jpgmazury15.jpgmazury6.jpgmazury10.jpgmazury12.jpgmazury7.jpg

Korespondencja z Gminą Giżycko

Odpowiedź wójta z dnia 04.06.2012 w sprawie opinii konserwatora zabytków

odpowiedź wójta w sprawie uzgodnienia z konserwtorem zabytków

Odpowiedź wójta z dnia 07.05.2012

 

Odpowiedź wjta z 07.05.2012

Wniosek o udostępnienie informacji w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko

16.04.2012r. złożyliśmy wnioski o udostępnienieinformacji z gminy.

 

wniosek do gminy Giżycko