mazury19.jpgmazury10.jpgmazury2.jpgmazury17.jpgmazury11.jpgmazury18.jpgmazury3.jpgmazury5.jpgmazury6.jpgmazury20.jpgmazury13.jpgmazury9.jpgmazury4.jpgmazury7.jpgmazury8.jpgmazury14.jpgmazury1.jpgmazury12.jpgmazury16.jpgmazury15.jpg

Korespondencja z Gminą Giżycko

Odpowiedź wójta z dnia 04.06.2012 w sprawie opinii konserwatora zabytków

odpowiedź wójta w sprawie uzgodnienia z konserwtorem zabytków

Odpowiedź wójta z dnia 07.05.2012

 

Odpowiedź wjta z 07.05.2012

Wniosek o udostępnienie informacji w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko

16.04.2012r. złożyliśmy wnioski o udostępnienieinformacji z gminy.

 

wniosek do gminy Giżycko