mazury3.jpgmazury7.jpgmazury8.jpgmazury16.jpgmazury17.jpgmazury15.jpgmazury13.jpgmazury12.jpgmazury4.jpgmazury2.jpgmazury11.jpgmazury6.jpgmazury9.jpgmazury18.jpgmazury5.jpgmazury1.jpgmazury10.jpgmazury19.jpgmazury20.jpgmazury14.jpg

Korespondencja z Gminą Giżycko

Odpowiedź wójta z dnia 04.06.2012 w sprawie opinii konserwatora zabytków

odpowiedź wójta w sprawie uzgodnienia z konserwtorem zabytków

Odpowiedź wójta z dnia 07.05.2012

 

Odpowiedź wjta z 07.05.2012

Wniosek o udostępnienie informacji w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko

16.04.2012r. złożyliśmy wnioski o udostępnienieinformacji z gminy.

 

wniosek do gminy Giżycko