mazury14.jpgmazury17.jpgmazury6.jpgmazury3.jpgmazury1.jpgmazury16.jpgmazury2.jpgmazury20.jpgmazury13.jpgmazury11.jpgmazury18.jpgmazury9.jpgmazury10.jpgmazury8.jpgmazury7.jpgmazury15.jpgmazury5.jpgmazury4.jpgmazury19.jpgmazury12.jpg

Korespondencja z Gminą Giżycko

Odpowiedź wójta z dnia 04.06.2012 w sprawie opinii konserwatora zabytków

odpowiedź wójta w sprawie uzgodnienia z konserwtorem zabytków

Odpowiedź wójta z dnia 07.05.2012

 

Odpowiedź wjta z 07.05.2012

Wniosek o udostępnienie informacji w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko

16.04.2012r. złożyliśmy wnioski o udostępnienieinformacji z gminy.

 

wniosek do gminy Giżycko