mazury20.jpgmazury5.jpgmazury14.jpgmazury11.jpgmazury7.jpgmazury2.jpgmazury16.jpgmazury17.jpgmazury13.jpgmazury4.jpgmazury9.jpgmazury19.jpgmazury3.jpgmazury8.jpgmazury15.jpgmazury6.jpgmazury10.jpgmazury1.jpgmazury18.jpgmazury12.jpg

Stanowisko Greenpeace Polska w sprawie farm wiatrowych

Dziękujemy za tak jasne opowiedzenie się za ekologią, która kieruje się standardami ekologicznymi, społecznymi i po prostu ludzkimi.

Uważamy, że idea rozwoju OZE odniesie rzeczywisty sukces, jeśli jej realizacja wspierać będzie budowę demokratycznego prawa i demokracji lokalnej, respekt dla przepisów ochrony środowiska i podstawowych praw i interesów mieszkańców terenów wiejskich w Polsce.

Inaczej zamiast świadomości ekologicznej rodzi się cynizm i obawa przed dyktatem „Brukseli”, „stolicy” i/lub prywatnego biznesu, społeczny lęk przez Mazurskim Parkiem Narodowym, odruch obrony przed ideą Natury 2000, jak i przed samym słowem „ekologia”.
Cieszymy się , że na tej płaszczyźnie spotykamy się z Greenpeace Polska.

Stanowisko to zostało opublikowane na stronie Greenpeace Polska