mazury12.jpgmazury14.jpgmazury5.jpgmazury15.jpgmazury19.jpgmazury7.jpgmazury3.jpgmazury20.jpgmazury4.jpgmazury9.jpgmazury18.jpgmazury2.jpgmazury8.jpgmazury11.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury13.jpgmazury1.jpgmazury10.jpgmazury6.jpg

Wnioski do planu województwa

Złożyliśmy wnioski do projektu planu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który przewiduje na obszarze gmin Giżycko, Wydminy, Miłki i Pozezdrze lokalizację stref energetyki wiatrowej. Mamy nadzieje, że Urząd Marszałkowski uwzględni nasze wnioski i analogiczne uwagi Burmistrza Miasta Giżycka i Wójta Gminy Giżycko. Sprawa jest bardzo istotna, gdyż zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt sporządzając projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa.