mazury20.jpgmazury10.jpgmazury1.jpgmazury2.jpgmazury19.jpgmazury4.jpgmazury15.jpgmazury8.jpgmazury11.jpgmazury6.jpgmazury9.jpgmazury18.jpgmazury13.jpgmazury3.jpgmazury14.jpgmazury7.jpgmazury5.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury12.jpg

Wnioski do planu województwa

Złożyliśmy wnioski do projektu planu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który przewiduje na obszarze gmin Giżycko, Wydminy, Miłki i Pozezdrze lokalizację stref energetyki wiatrowej. Mamy nadzieje, że Urząd Marszałkowski uwzględni nasze wnioski i analogiczne uwagi Burmistrza Miasta Giżycka i Wójta Gminy Giżycko. Sprawa jest bardzo istotna, gdyż zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt sporządzając projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa.