mazury2.jpgmazury6.jpgmazury1.jpgmazury4.jpgmazury19.jpgmazury15.jpgmazury11.jpgmazury18.jpgmazury10.jpgmazury5.jpgmazury8.jpgmazury14.jpgmazury7.jpgmazury3.jpgmazury20.jpgmazury9.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury12.jpgmazury13.jpg

Wiatraki powracają jak bumerang

Zbliża się termin - 27 kwietnia 2015 r. na składanie wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przypominamy, że projekt planu przewiduje lokalizację w Powiecie Giżyckim stref rozwoju dużej energetyki wiatrowej. Zachęcamy do złożenia krytycznych uwag w tym temacie.

mapa wiatraków w województwie warmińsko-mazurskim

 Kolorem żółtym oznaczono tereny gdzie mogą stanąć wiatraki.

Powiat Giżycki

 Mapa wiatraków w powiecie giżyckim

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa:

 

Poniżej prezentujemy negatywną opinię Burmistrza Giżycka w sprawie planu:

 

 

oraz negatywną opinię Wójta Gminy Giżycko:

 

 Wniosek dotyczący planu Stowarzyszenia Partnestwa Dzikie Mazury: