mazury5.jpgmazury4.jpgmazury13.jpgmazury17.jpgmazury14.jpgmazury6.jpgmazury2.jpgmazury16.jpgmazury8.jpgmazury1.jpgmazury11.jpgmazury15.jpgmazury12.jpgmazury19.jpgmazury18.jpgmazury9.jpgmazury20.jpgmazury10.jpgmazury7.jpgmazury3.jpg

Nowe władze Stowarzyszenia Kochamy Mazury

            W dniu 30 stycznia 2015 r. w związku z rezygnacją Marka Jasudowicza z funkcji prezesa Stowarzyszenia Kochamy Mazury oraz członkostwa w stowarzyszeniu,  na walnym zgromadzeniu członków został ustanowiony nowy zarząd stowarzyszenia.  Na funkcję prezesa został powołany dotychczasowy wiceprezes Arkadiusz Konc, wiceprezesem został Piotr Krzewiński - dotychczasowy przewodniczący komisji rewizyjnej. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej został powołany Karol Kirson, sekretarzem komisji została wybrana Teresa Krupska.

Podajemy aktualny skład władz stowarzyszenia:

Zarząd stowarzyszenia:

Arkadiusz Konc - prezes

Piotr Krzewiński - wiceprezes

Beata Siergiej - sekretarz

Paweł Kotwica - członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Karol Kirson - przewodniczący

Sławomir Danik - z-ca przewodniczącego

Teresa Krupska - sekretarz


           Stowarzyszenie Kochamy Mazury w dalszym ciągu  będzie aktywnie działało na rzecz zachowania niepowtarzalnych walorów krajobrazowych i kulturowych naszego regionu, również będziemy angażowali się w istotne sprawy mieszkańców. Cieszymy się, że Wójt oraz część radnych Gminy Giżycko wywodzi się z naszego środowiska, tym bardziej będziemy dopingowali władze gminy do podejmowania dobrych decyzji sprzyjających mieszkańcom.