mazury19.jpgmazury2.jpgmazury17.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury12.jpgmazury6.jpgmazury13.jpgmazury16.jpgmazury1.jpgmazury8.jpgmazury15.jpgmazury14.jpgmazury7.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury11.jpgmazury9.jpgmazury20.jpgmazury10.jpg

Podsumowanie konferencji w Giżycku o odnawialnych źródłach energii

19.05.2012 r. w Giżycku odbyła się konferencja pt. "Unormowanie rozwoju energetyki odnawialnej: szanse i zagrożenia", z udziałem, między innymi, pani poseł Anny Zalewskiej (PIS), pana posła Andrzeja Orzechowskiego (PO),  pana Grzegorza Drozdowskiego , który reprezentował Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pana Jacka Protasa, pani Jolanty Piotrowskiej Burmistrz Miasta Giżycko.

Efektem konferencji jest  "Przesłanie", które uczestnicy spotkania przyjęli jednogłośnie.

 Materiał wideo z Konferencji.

 

Otwarcie konferencji

 

 

Monitoring i ocena społeczna oddziaływań nowej energetyki jako misja Koalicji stowarzyszeń „Bezpieczna Energia”

 

Olsztyńskie negocjacje Koalicji – przebieg i efekty

 

Specyfika krajobrazowa, kulturowa i społeczna Warmii i Mazur a rozwój OZE

 

Przyroda a przemysłowe farmy wiatrowe

 

 

Regulacja i nadzór nad OZE - doświadczenia i możliwości regionalne -- dyskusja

 

Parlament R.P. wobec sporów i konfliktów wokół OZE - Poseł Anna Zalewska

 

 

Dyskusji część druga

 

 Udział Koalicji w konsultacjach krajowych

 

Wypowiedź Posła Andrzeja Orzechowskiego

 

Dyskusja na temat niezbędnych uregulowań krajowych i regionalnej alternatywy mikroenergetycznej

 

Przyjęcie Przesłania konferencji