mazury15.jpgmazury6.jpgmazury9.jpgmazury19.jpgmazury8.jpgmazury3.jpgmazury18.jpgmazury2.jpgmazury16.jpgmazury10.jpgmazury11.jpgmazury7.jpgmazury4.jpgmazury13.jpgmazury20.jpgmazury12.jpgmazury5.jpgmazury14.jpgmazury17.jpgmazury1.jpg

Co Ty wiesz o funduszach sołeckich?

fundusze sołeckie

Tekst z Gazety Giżyckiej ktora ukazała się 04.09.2014r.

Gazeta Giżycka

Publikację wyników badań ankietowych

rozpoczynamy od tematu funduszy sołeckich.

Zadaliśmy pytanie "na co według Pana/Pani powinny być przeznaczone fundusze sołeckie w tym sołectwie?" Z odpowiedzi wynika, iż 32% respondentów wskazuje przede wszystkim na infrastrukturę drogową i techniczną. Jest to dziedzina najważniejsza dla mieszkańców i według ich oceny bardzo zaniedbana. Widzimy to na przykładzie kolejnego pytania "Jak Pan/Pani ocenia: Stan dróg i chodników" (tabela poniżej). Tylko 18% respondentów określiło stan dróg w gminie jako dobry, a 5% jako bardzo dobry.

O czym to świadczy?

 

 

 

stan dróg

Aktualnie w Gminie Giżycko zwoływane są zebrania wiejskie, na których mieszkańcy podejmują decyzje o wykorzystaniu funduszy sołeckich. Łączna kwota środków dostępnych do wykorzystania przez same sołectwa w 2015 r. wynosi 486.817,45 zł -- od kwoty 9.079,59 zł w sołectwie Guty do 37.831,63 zł w sołectwie Wilkasy.
Uczestniczyliśmy w kilku zebraniach. Na żadnym zebraniu, na którym byliśmy, sołtys i rada sołecka nie przedstawili propozycji wykorzystania środków przeznaczonych dla sołectwa.
Zebrania rozpoczynały się od krótkiej informacji o funduszach, omówienia rzekomych komplikacji i trudności związanych z samodzielnym wykorzystaniem pieniędzy przez lokalną społeczność (sołectwo), po czym padała sugestia rezygnacji z przyjęcia funduszu sołeckiego. W wyniku takiego przebiegu zebrań zapadło już kilka uchwał o zrzeczeniu się prawa do dysponowania tym funduszem, m.in. w Dobie i Świdrach. Mieszkańcy tych miejscowości ulegli sugestii osób, które miały opory przed podjęciem nowych zadań, a także zawierzyli obietnicom gminnych samorządowców, którzy deklarowali, że sama gmina przeprowadzi inwestycje, o których dyskutowano na zebraniu. Czy to były tylko obietnice przedwyborcze? Czas pokaże. Tymczasem niewykorzystane środki funduszu trafiają z powrotem do „wspólnego worka” w gminie i mogą być wydatkowane na rozmaite cele realizowane przez gminę.
W miejscowościach, w których mieszkańcy podjęli uchwały o wykorzystaniu przysługujących im kwot na polepszenie warunków życia, zdecydowano o realizacji ciekawych inwestycji. M.in. w Soładnach rozbudują plac zabaw dla dzieci, postawią ławeczki, zadaszenia i zwiększą atrakcyjność swojego otoczenia, a tym samym i całej miejscowości. We Wronach natomiast zagospodarują dwie plaże. Postawią także ławki, wiaty itp. Dzięki funduszom sołeckim te miejscowości z pewnością poprawią swój wygląd i atrakcyjność dla mieszkańców i turystów.
Aż żal pomyśleć, że część miejscowości zrezygnowała z tej szansy.
Zestawiając powyższe z odpowiedziami ankietowanych na temat oceny ich własnej wiedzy o funduszach sołeckich, wyraźnie widać potrzebę lepszego zapoznania mieszkańców ze specyfiką tych funduszy. Edukacja może usunąć opory sołtysów i mieszkańców, wynikające w dużym stopniu z obawy przed nieznanym. To, co obecnie postrzegane jest przez niektórych jako niepotrzebne obciążenie, okaże się sposobem na zaspokojenie najważniejszych potrzeb mieszkańców. Przypomnijmy też, że w intencji ustawodawcy fundusze sołeckie są ważnym instrumentem służącym wzmocnieniu demokracji lokalnej w Polsce i poczucia współodpowiedzialności za sprawy lokalnej społeczności.
Poniżej prezentujemy wyniki ankiety dotyczącej oceny swojej wiedzy na temat funduszy sołeckich.

wiedza na temat funduszy sołeckich

 

Informacja z ostatniej chwili.

Dziś 04.09.2014r. uczestniczyłem w zebraniu sołeckim w Upałtach Małych. Pani sołtys była bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia zebrania. Zapoznała mieszkańców z wstępnymi propozycjami, które przygotowała wcześniej z radą sołecką. A następnie po przedyskutowaniu propozycji jednogłośnie przegłosowano przyjęcie funduszu i wykorzystanie na proponowane inwestycje.

Zobaczcie jak wygląda ich wniosek o realizację przedsięwzięć z  funduszy sołeckich.

 

Wniosek o fundusze sołeckie

Wniosek o fundusze sołeckie - uzasadnienie

Byłem pod ogromnym wrażeniem i gratuluję sołectwu Upałty Małe.

 Prezes Stowarzyszenia Kochamy Mazury Marek Jasudowicz