mazury7.jpgmazury4.jpgmazury16.jpgmazury13.jpgmazury15.jpgmazury2.jpgmazury11.jpgmazury9.jpgmazury19.jpgmazury10.jpgmazury1.jpgmazury20.jpgmazury6.jpgmazury17.jpgmazury18.jpgmazury12.jpgmazury3.jpgmazury5.jpgmazury14.jpgmazury8.jpg

Konferencja w Giżycku

Koalicja stowarzyszeń "Bezpieczna Energia",  zaprasza wszystkich zainteresowanych energią odnawialną na konferencję  pt.  "Unormowanie rozwoju energetyki odnawialnej w województwie i w kraju: szanse i zagrożenia", która odbędzie się w dniu 19.05.2012 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej firmy "Biłas i Synowie" ( Pasaż Portowy 2, Giżycko ), z udziałem między innymi członków sejmowego zespołu ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska.

Na konferencji będziemy zastanowić się nad potrzebami i szansami unormowania rozwoju OZE, a w szczególności energetyki wiatrowej, na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym w sposób, który wpisze energetykę odnawialną w autentyczny rozwój naszego regionu, zgodnie z jego cechami i uwarunkowaniami.

W obecnym stanie rzeczy praktycznie każdy, kto mieszka na warmińskiej czy mazurskiej wsi, może pewnego dnia stać się, nieoczekiwanie dla siebie, bliskim sąsiadem przemysłowej farmy wiatrowej, składającej się z turbin sięgających nawet 200 m. Rodzi to niepewność i ryzyko inwestowania, które w szczególny sposób dotykają osoby prowadzące lub zainteresowane świadczeniem usług związanych z turystyką i rekreacją, opartą m.in. na walorach krajobrazowych nie skażonych dominującymi elementami technicznymi i bezpośrednim kontakcie z przyrodą. 

Program konferencji

11:00 – 11:10    Otwarcie konferencji    Marek Jasudowicz, Koalicja „Bezpieczna Energia” / „Kochamy Mazury”
11:10 – 11:30    Monitoring i ocena społeczna oddziaływań nowej energetyki jako misja Koalicji stowarzyszeń „Bezpieczna Energia”     Zbigniew Sienkiewicz,  Koalicja „Bezpieczna Energia” / Partnerstwo „Dzikie Mazury”

 

I. Unormowania regionalne / wojewódzkie – potrzeby i bariery
    
11:30 – 11:50    Olsztyńskie negocjacje Koalicji – przebieg i efekty    Waldemar Badeński, Koalicja „Bezpieczna Energia” / SAS im. Reytana
11:50 – 12:10    Specyfika krajobrazowa, kulturowa i społeczna Warmii i Mazur a rozwój OZE    Marta Akincza, Koalicja „Bezpieczna Energia” / Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu
12:10 – 12:30    Przyroda a przemysłowe farmy wiatrowe     Przedstawiciel Koalicji „Bezpieczna Energia”
12:30 – 12:40    Podsumowanie wyników konferencji w Poznaniu z 14.05. o problemach z posadowieniem wiatraków    Przedstawiciel stowarzyszeń wielkopolskich
12:40 – 13:20    Regulacja i nadzór nad OZE - doświadczenia i możliwości regionalne  -- dyskusja


PRZERWA (13:20 - 13:50)


II. Regulacja rozwoju OZE na szczeblu krajowym: zasady ogólne i uwzględnienie specyfiki regionalnej

 

13:50 – 14:05    Udział Koalicji w konsultacjach krajowych    Waldemar Badeński, Koalicja „Bezpieczna Energia” / SAS im. Reytana
14:05 – 14:25    Parlament R.P. wobec sporów i konfliktów wokół OZE    Poseł Anna Zalewska, Parlamentarny zespół ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska
14:25 – 14:55    Dyskusja na temat niezbędnych uregulowań krajowych i regionalnej alternatywy  mikroenergetycznej
 

Przyjęcie „Przesłania konferencji” i zamknięcie obrad (ok. 15:15)