mazury15.jpgmazury17.jpgmazury4.jpgmazury19.jpgmazury20.jpgmazury18.jpgmazury1.jpgmazury16.jpgmazury12.jpgmazury6.jpgmazury14.jpgmazury9.jpgmazury2.jpgmazury11.jpgmazury7.jpgmazury3.jpgmazury8.jpgmazury13.jpgmazury10.jpgmazury5.jpg

Marszałek Jacek Protas apeluje o wstrzymanie się z wydawaniem decyzji w kwestii lokalizacji dotyczącej lokalizacji farm energetyki wiatrowej

W dniu 06.04.2012 r. Pan Jacek Protas Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego skierował pismo do Burmistrzów i Wójtów

z apelem o wstrzymanie się z wydawaniem decyzji w kwestii lokalizacji dotyczącej farm energetyki wiatrowej na terenach  gmin, do czasu uchwalenia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Zdaniem Marszałka obecnie ma miejsce gwałtowny i chaotyczny rozwój energetyki wiatrowej, który trzeba poddać kontroli.

Apel marszałka Jacka Protasa