mazury15.jpgmazury10.jpgmazury12.jpgmazury20.jpgmazury1.jpgmazury13.jpgmazury14.jpgmazury19.jpgmazury11.jpgmazury16.jpgmazury9.jpgmazury3.jpgmazury4.jpgmazury8.jpgmazury6.jpgmazury18.jpgmazury17.jpgmazury7.jpgmazury5.jpgmazury2.jpg

Marszałek Jacek Protas apeluje o wstrzymanie się z wydawaniem decyzji w kwestii lokalizacji dotyczącej lokalizacji farm energetyki wiatrowej

W dniu 06.04.2012 r. Pan Jacek Protas Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego skierował pismo do Burmistrzów i Wójtów

z apelem o wstrzymanie się z wydawaniem decyzji w kwestii lokalizacji dotyczącej farm energetyki wiatrowej na terenach  gmin, do czasu uchwalenia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Zdaniem Marszałka obecnie ma miejsce gwałtowny i chaotyczny rozwój energetyki wiatrowej, który trzeba poddać kontroli.

Apel marszałka Jacka Protasa