mazury9.jpgmazury17.jpgmazury10.jpgmazury6.jpgmazury4.jpgmazury2.jpgmazury15.jpgmazury12.jpgmazury13.jpgmazury16.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury20.jpgmazury1.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury14.jpgmazury11.jpgmazury8.jpgmazury3.jpg

Marszałek Jacek Protas apeluje o wstrzymanie się z wydawaniem decyzji w kwestii lokalizacji dotyczącej lokalizacji farm energetyki wiatrowej

W dniu 06.04.2012 r. Pan Jacek Protas Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego skierował pismo do Burmistrzów i Wójtów

z apelem o wstrzymanie się z wydawaniem decyzji w kwestii lokalizacji dotyczącej farm energetyki wiatrowej na terenach  gmin, do czasu uchwalenia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Zdaniem Marszałka obecnie ma miejsce gwałtowny i chaotyczny rozwój energetyki wiatrowej, który trzeba poddać kontroli.

Apel marszałka Jacka Protasa