mazury8.jpgmazury10.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury20.jpgmazury16.jpgmazury5.jpgmazury13.jpgmazury6.jpgmazury15.jpgmazury2.jpgmazury9.jpgmazury11.jpgmazury14.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury18.jpgmazury17.jpgmazury12.jpgmazury1.jpg

Sprawa wiatraków w Giżycku może powrócić

Wójt Gminy Giżycko Andrzej Sieroński wypowiedział się na łamach Gazety Giżyckiej odnośnie procedury lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Zawieszenie procedury planistycznej nie zamyka możliwości lokalizacji wiatraków w gminie - " może zmieni się sytuacja społeczna, zostaną udoskonalone technologie i będzie można wrócić do prawie ukończonego planu ".

Należy dodać, że postępowanie odnośnie wydania decyzji środowiskowej na lokalizację elektrowni wiatrowych w obszarze od miejscowości Kożuchy Wielkie przez Pieczonki, Spytkowo do Sołdan jest również zawieszone.

Ponadto przygotowany jest projekt Studium Uwarunkowań z zaznaczonymi obszarami pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Projekt Studium Uwarunkowań oczekuje na zatwierdzenie przez Radę Gminy Giżycko.

Artykuł z Gazety Giżyckiej z dnia 02.01.2014 Nr 1

Wiatraki w Giżycku