mazury11.jpgmazury7.jpgmazury4.jpgmazury12.jpgmazury13.jpgmazury14.jpgmazury1.jpgmazury2.jpgmazury15.jpgmazury17.jpgmazury19.jpgmazury18.jpgmazury6.jpgmazury10.jpgmazury20.jpgmazury9.jpgmazury3.jpgmazury5.jpgmazury8.jpgmazury16.jpg

Koniec wiatraków !? - Wójt uległ presji mieszkańców i instytucji

WiatrakiWójt Andrzej Sieroński uległ presji mieszkańców i instytucji negatywnie opiniujących miejscowy plan i zawiesił procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowych w Gminie Giżycko.
 
To jest sukces nas wszystkich, którzy walczyliśmy o powstrzymanie realizacji budowy elektrowni wiatrowych w naszym regionie.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w działania przeciwko zniszczeniu krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, a przede wszystkim ponad 2000 osób, które podpisały się pod wnioskiem o oddalenie wiatraków od siedzib ludzkich i miejsc bezcennego krajobrazu.
Szczególne podziękowania składamy Marszałkowi Województwa Warmińsko Mazurskiego Jackowi Protasowi, Burmistrzowi Miasta Giżycka Jolancie Piotrowskiej, Zarządowi Powiatu Giżyckiego, wszystkim instytucjom opiniującym MPZP oraz radnym miasta Giżycka, którzy podjęli uchwałę o oddaleniu elektrowni wiatrowych.
Dziękujemy również radnym gminy Giżycko, angażującym się w działania przeciwko wiatrakom oraz wszystkim zaangażowanym w naszą wspólną sprawę.
 
Można mieć tylko nadzieję, że sprzeciw społeczny oraz miażdżąca krytyka projektu przez instytucje opiniujące, przekonały włodarzy raz na zawsze, że to był bardzo nietrafiony pomysł.
Chcielibyśmy wierzyć, w duchu nadziei nadchodzących Świąt, że sprawę wiatraków mamy już ostatecznie za sobą !