mazury8.jpgmazury13.jpgmazury17.jpgmazury5.jpgmazury6.jpgmazury10.jpgmazury2.jpgmazury4.jpgmazury9.jpgmazury16.jpgmazury1.jpgmazury14.jpgmazury11.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury3.jpgmazury12.jpgmazury15.jpgmazury18.jpgmazury20.jpg

Farmy wiatrowe w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko realizuje aktualizację Studium uwarunkowań w którym zapisano możliwość budowy elektrowni wiatrowych na obszarach oznaczonych kolorem fioletowym.

Mapa wiatraków

Niebieska linia oznacza obszar oddziaływania turbin wiatrowych w których może nastąpić przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.