mazury8.jpgmazury11.jpgmazury17.jpgmazury15.jpgmazury1.jpgmazury5.jpgmazury12.jpgmazury13.jpgmazury6.jpgmazury10.jpgmazury4.jpgmazury16.jpgmazury20.jpgmazury2.jpgmazury3.jpgmazury7.jpgmazury14.jpgmazury9.jpgmazury18.jpgmazury19.jpg

Farmy wiatrowe w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko realizuje aktualizację Studium uwarunkowań w którym zapisano możliwość budowy elektrowni wiatrowych na obszarach oznaczonych kolorem fioletowym.

Mapa wiatraków

Niebieska linia oznacza obszar oddziaływania turbin wiatrowych w których może nastąpić przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.