mazury11.jpgmazury12.jpgmazury15.jpgmazury19.jpgmazury2.jpgmazury9.jpgmazury14.jpgmazury3.jpgmazury8.jpgmazury13.jpgmazury10.jpgmazury6.jpgmazury4.jpgmazury5.jpgmazury20.jpgmazury7.jpgmazury17.jpgmazury18.jpgmazury16.jpgmazury1.jpg

Farmy wiatrowe w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko realizuje aktualizację Studium uwarunkowań w którym zapisano możliwość budowy elektrowni wiatrowych na obszarach oznaczonych kolorem fioletowym.

Mapa wiatraków

Niebieska linia oznacza obszar oddziaływania turbin wiatrowych w których może nastąpić przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.