mazury9.jpgmazury2.jpgmazury1.jpgmazury15.jpgmazury13.jpgmazury16.jpgmazury20.jpgmazury11.jpgmazury10.jpgmazury12.jpgmazury6.jpgmazury4.jpgmazury17.jpgmazury5.jpgmazury8.jpgmazury19.jpgmazury14.jpgmazury3.jpgmazury18.jpgmazury7.jpg

Farmy wiatrowe w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko realizuje aktualizację Studium uwarunkowań w którym zapisano możliwość budowy elektrowni wiatrowych na obszarach oznaczonych kolorem fioletowym.

Mapa wiatraków

Niebieska linia oznacza obszar oddziaływania turbin wiatrowych w których może nastąpić przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.