mazury11.jpgmazury3.jpgmazury6.jpgmazury7.jpgmazury12.jpgmazury13.jpgmazury19.jpgmazury8.jpgmazury14.jpgmazury5.jpgmazury20.jpgmazury2.jpgmazury10.jpgmazury9.jpgmazury4.jpgmazury17.jpgmazury15.jpgmazury18.jpgmazury16.jpgmazury1.jpg

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na temat witraków

wiatrak"Według badań oddziaływanie hałasu turbin wiatrowych w specyficznych warunkach pogodowych może być odczuwane nawet znacznie poza odległość 2 km od takich farm.

...

Niewątpliwe turbiny wiatrowe zlokalizowane zbyt blisko domów mogą stanowić z uwagi na hałas oraz efekt migotania cienia nie tylko uciążliwość, ale powodując stale zaburzenia snu także wtórne do tego skutki zdrowotne."