mazury12.jpgmazury14.jpgmazury7.jpgmazury15.jpgmazury5.jpgmazury3.jpgmazury10.jpgmazury9.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury18.jpgmazury6.jpgmazury1.jpgmazury4.jpgmazury11.jpgmazury20.jpgmazury19.jpgmazury13.jpgmazury8.jpgmazury2.jpg

Wiatraki stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

Prof. dr hab. Grzegorz Pojmański z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Fizyki, sporządził opinię dotyczącą zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych.

złamane śmigło wiatraka"W chwili odseparowania się od turbiny jakiegokolwiek elementu może on zostać odrzucony na znaczną odległość. W oparciu o podstawowe prawa fizyki stworzono model numeryczny pozwalający na obliczanie trajektorii lotu i maksymalnego zasięgu rzutu. Dla typowej turbiny o mocy kilku megawatów odłamki lodu o masach od kilku do kilkunastu kilogramów mogą być odrzucane na odległość ponad 700 m.

Z analizy statystycznej wynika, że wbrew obiegowej opinii większość odłamków (o danej masie) oderwanych podczas pracy turbiny spada daleko od niej.

W przypadku awarii polegającej na urwaniu się fragmentu łopaty lub rozpadu wskutek rozkręcenia się turbiny powyżej prędkości konstrukcyjnej – nie można wykluczyć ciskania odłamkami na odległości powyżej kilometra.

Pożary turbin, wywołane przez uderzenia piorunów lub awarie aparatury, mogą podczas silnego wiatru spowodować zagrożenie w odległości nawet 10-krotnej wysokości turbiny.

Wobec realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego związanego z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych oraz brakiem jakichkolwiek uregulowań prawnych w Polsce w tym zakresie, konieczne jest ich jak najszybsze opracowanie i wdrożenie.

Za obszar zagrożony należy uznać co najmniej teren o promieniu określonym przez maksymalny zasięg rzutu przy obrotach turbiny powodujących jej rozerwanie."