mazury4.jpgmazury1.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury14.jpgmazury3.jpgmazury5.jpgmazury18.jpgmazury12.jpgmazury2.jpgmazury10.jpgmazury13.jpgmazury6.jpgmazury11.jpgmazury20.jpgmazury8.jpgmazury15.jpgmazury9.jpg

Luki w unormowaniach prawnych dotyczących farm wiatrowych

Jestem zdania, powiedział dr inż. Witold Jaszczuk, że istnieje bardzo poważna luka w unormowaniach prawnych dotyczących farm wiatrowych:


1. Nie mamy zatwierdzonej metodyki pomiarów tego typu obiektów (wiatraków), które nie są typowymi instalacjami przemysłowymi (np. problem prędkości wiatru podczas pomiarów ?!);

2. Brak znormalizowanych poprawek do zmierzonego poziomu dźwięku (jak w przypadku hałasu impulsowego), wynikających z charakteru widma fali akustycznej zawierającej częstotliwości słyszalne (przydatna korekcja A) zmodulowane nisko częstotliwościowymi dźwiękami wynikającymi z przechodzenia ramion wiatraka w tle wieży gondoli (dźwięki  o częstotliwości pojedynczych Hz) nękające ludzi i zwierzęta (skala C lub G);

3. Brak w programach do obliczeń poziomu dźwięku modułów uwzględniających istnienie (w środowisku) dużej zawartości w widmie infradźwięków oraz brak wytycznych do stosowania  współczynnika G odpowiadającego twardej glebie (jak beton) (największa uciążliwość farm jest podobno zimą przy zamarzniętym gruncie i zamarzniętych wodach);

4. Brak unormowań położenia wiatraków względem zabudowań w aspekcie migotania światła powodowanego przysłanianiem słońca;

5. Udowodniona na świecie licznymi pomiarami duża zawartość infradźwięków powodujących wibracje (np. okien), fal przenikających  do pomieszczeń zabudowań, szczególnie drewnianych o znikomym tłumieniu ścian.

Przywoływanie w analizach inwestorów argumentów o zdecydowanie mniejszym poziomie infradźwięków niż dopuszcza się na stanowisku pracy jest działaniem cynicznym, celowo wprowadzającym w błąd, bo miejsce zamieszkania  ma zupełnie inne przeznaczenie niż stanowisko pracy, a podczas wypoczynku infradźwięki są bardzo szkodliwe, wręcz zabójcze.

Poziom ciśnienia akustycznego