mazury14.jpgmazury4.jpgmazury12.jpgmazury13.jpgmazury5.jpgmazury9.jpgmazury20.jpgmazury17.jpgmazury11.jpgmazury8.jpgmazury2.jpgmazury18.jpgmazury10.jpgmazury19.jpgmazury15.jpgmazury7.jpgmazury1.jpgmazury6.jpgmazury3.jpgmazury16.jpg

Senat RP - seminarium Komisji Środowiska oraz Parlamentarnego Zespołu d/s Zielonej Gospodarki

24.04.2012 byliśmy w Warszawie na posiedzeniu seminaryjnym Komisji Środowiska oraz Parlamentarnego Zespołu d/s Zielonej Gospodarki w senacie.

Czytaj więcej: Senat RP - seminarium Komisji Środowiska oraz Parlamentarnego Zespołu d/s Zielonej Gospodarki

Marszałek Jacek Protas apeluje o wstrzymanie się z wydawaniem decyzji w kwestii lokalizacji dotyczącej lokalizacji farm energetyki wiatrowej

W dniu 06.04.2012 r. Pan Jacek Protas Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego skierował pismo do Burmistrzów i Wójtów

Czytaj więcej: Marszałek Jacek Protas apeluje o wstrzymanie się z wydawaniem decyzji w kwestii lokalizacji...

Konsultacje społeczne w Gminie Giżycko

02.04.2012 r o godz. 10.00 odbyły się konsultacje społeczne w gminie Giżycko.

Przybyło 127 osób , które domagały się usunięcia ze studium uwarunkowań zapisów dotyczących ewentualnej budowy farm wiatrowych. Wnieśliśmy do gminy transparenty i plakaty.

 

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne w Gminie Giżycko

Konsultacje bez konsultanta

Konsultacje społeczne bez konsultanta

W minionym tygodniu ukazał się w Gazecie Giżyckiej artykuł pt. „Dwa tysiące podpisów przeciwko wiatrakom”.

Czytaj więcej: Konsultacje bez konsultanta

Ulotka informacyjna

 STOWARZYSZENIE ZWYKŁE „KOCHAMY MAZURY”
www.kochamymazury.pl 

W Gminie Giżycko w pobliżu miejscowości: Gajewo, Bystry, Kąp, Sulimy, Kożuchy Wielkie, Kruklin, Upałty, Upałty Małe, Pieczonki, Sołdany, Spytkowo, planowana jest budowa kilkudziesięciu potężnych elektrowni wiatrowych o wysokości wraz z łopatami śmigieł około 200m (wysokość Pałacu Kultury i Nauki wynosi 187 m, a z iglicą 230,68m).

Czytaj więcej: Ulotka informacyjna

Złożenie wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W dniu 22.03.2012 złożyliśmy wnioski z podpisami ponad 1800 osób do Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego jaki opracowuje gmina w celu lokalizacji przemysłowych farm wiatrowych.

 Poniżej prezentujemy film .

Czytaj więcej: Złożenie wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Spotkanie informacyjne o elektrowniach wiatrowych w Wilkasach

W dniu  22.03.2012 odbyło się spotkanie informacyjne w Wilkasach. Przybył także Wójt Gminy Pan Andrzej Sieroński.

Jak się później okazało na spotkaniu była również pracownica z wydziału inwestycji w Gminie oraz osoby wspierające wójta i usiłujące wprowadzić zmieszanie w czasie wypowiedzi osób prowadzących prelekcję. 

Poniżej prezentujemy wypowiedź wójta na temat turystów na Mazurach oraz cały materiał filmowy ze spotkania.

 

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne o elektrowniach wiatrowych w Wilkasach

Odpowiedź Wicemarszałka

Mieszkanka Sulim  wystosowała pismo do marszałka województwa w sprawie ustalenia minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań.

Czytaj więcej: Odpowiedź Wicemarszałka

Spotkanie informacyjne w Bystrym

W dniu  15.03.2012 odbyło się spotkanie informacyjne w Bystrym.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne w Bystrym

Komisja Spraw Społecznych Rady miasta Giżycko - 12.03.2012

12.03.2012 przedstawiliśmy stanowisko Stowarzyszenia w czasie Komisji Spraw Społecznych.

Czytaj więcej: Komisja Spraw Społecznych Rady miasta Giżycko - 12.03.2012

Jak się żyje w pobliżu wiatraków

Jak się żyje w pobliżu elektrowni wiatrowych.

Wypowiedź mieszkańca gminy Jeleniewo, który opowiadał w Giżycku o uciążliwościach życia w sąsiedztwie farmy wiatrowej.

Czytaj więcej: Jak się żyje w pobliżu wiatraków

Spotkania informacyjne

Przeprowadziliśmy serię spotkań informacyjnych na temat planowanej inwestycji budowy farm wiatrowych w gminie Gizycko.

Spotkania odbyły się w następujacych miejscowościach:

Sołdany  - 06.03.2012 godz. 19.00
Kożuchy Wielkie  - 07.03.2012 godz. 19.00
Upałty  – 09.03.2012 godz. 19.00
Kruklin  – 12.03.2012 godz. 19.00

Sulimy  – 13.03.2012 godz. 18.00
Pieczonki – 14.03.2012 godz. 18.00
Bystry – 15.03.2012 godz. 18.00
Spytkowo – 16.03.2012 godz. 18.00

Wilkasy  - 22.03.2012 godz. 18.00

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko.


My niżej podpisani mieszkańcy miasta i gminy Giżycko i oraz gmin sąsiadujących składamy następujące wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Sulimy, Kąp, Kożuchy Wielkie, Upałty, Kruklin w Gminie Giżycko tj. obszaru obejmującego działki o nr geod. obręb 15  Sulimy - 3/1, 3/4, 786, 288, 287, 5/11, 5/6, 5/8, 5/9, 284. 283, 292, 1/10, obręb 9 Kożuchy Wielkie -17, 16, 128, 2/18, 2/16, 2/19, 2/21, 2/6, 2/11, 2/22, 2/7, 2/12, 2/13, 2/14, 2/9, 2/10, 2/15, 2/5, 4/2, 3,  obręb 8  Kąp - 3/2, 24/2, 41/1, 16/2, obręb 18  Upałty - 1/3, 338/3, 358

Czytaj więcej: Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Farmy wiatrowe w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko realizuje aktualizację Studium uwarunkowań w którym zapisano możliwość budowy elektrowni wiatrowych na obszarach oznaczonych kolorem fioletowym.

Mapa wiatraków

Niebieska linia oznacza obszar oddziaływania turbin wiatrowych w których może nastąpić przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.