mazury12.jpgmazury5.jpgmazury11.jpgmazury8.jpgmazury2.jpgmazury18.jpgmazury15.jpgmazury16.jpgmazury9.jpgmazury17.jpgmazury13.jpgmazury19.jpgmazury1.jpgmazury20.jpgmazury10.jpgmazury14.jpgmazury6.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury7.jpg

Apel mieszkańców o nie likwidowanie Szkoły Podstawowej w Spytkowie

Apel Mieszkańców do Radnych Gminy Giżycko

 

My mieszkańcy Gminy Giżycko wnioskujemy o odrzucenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Spytkowie.

                Do Szkoły Podstawowej w Spytkowie uczęszcza obecnie około 70 dzieci. Szkoła na trwałe wpisała się w walory kulturotwórcze lokalnej społeczności Gminy Giżycko. Od wielu lat służy dla dobra dzieci i rodziców. Jej likwidacja spowoduje powstanie dużych uciążliwości dla mieszkańców tych terenów.

Kierowanie finansami powinno być podyktowane zrównoważonym rozwojem gminy a inwestycja w kapitał ludzki posiada priorytetowe znaczenie. Niebilansowanie budżetu Gminy Giżycko z całą

Czytaj więcej: Apel mieszkańców o nie likwidowanie Szkoły Podstawowej w Spytkowie

Stanowisko Greenpeace Polska w sprawie farm wiatrowych

Dziękujemy za tak jasne opowiedzenie się za ekologią, która kieruje się standardami ekologicznymi, społecznymi i po prostu ludzkimi.

Uważamy, że idea rozwoju OZE odniesie rzeczywisty sukces, jeśli jej realizacja wspierać będzie budowę demokratycznego prawa i demokracji lokalnej, respekt dla przepisów ochrony środowiska i podstawowych praw i interesów mieszkańców terenów wiejskich w Polsce.

Inaczej zamiast świadomości ekologicznej rodzi się cynizm i obawa przed dyktatem „Brukseli”, „stolicy” i/lub prywatnego biznesu, społeczny lęk przez Mazurskim Parkiem Narodowym, odruch obrony przed ideą Natury 2000, jak i przed samym słowem „ekologia”.
Cieszymy się , że na tej płaszczyźnie spotykamy się z Greenpeace Polska.

Czytaj więcej: Stanowisko Greenpeace Polska w sprawie farm wiatrowych

Telewizja TVR o wiatrakach

Otrzymaliśmy zaproszenie TVR do wypowiedzi na temet elektrowni wiatrowych.

Zapraszamy do obejrzenia programu telewizyjnego  Kliknij

TVR o wiatrakach

List otwarty do Premiera

Prezentujemy list otwarty jaki wysłaliśmy 12.11.2012r. do Prezesa Rady Ministrów.

List został podpisany przez ponad 70 organizacji z całej Polski . 

Można o tym przeczytać na stronach PAP .


 

Konferencja w Gołdapi - CAŁA PRAWDA O WIATRAKACH

Prezentujemy materiał wideo z Konferencji p.t. CAŁA PRAWDA O WIATRAKACH

10.11.2012. godzina 11:00 sala kinowa Domu Kultury w Gołdapi

 

Otwarcie konferencji – Dariusz Morsztyn

 

Premiera filmu pt.”Syndrom Turbiny Wiatrowej” reż. Grzegorz Sadowski (Suwałki)

 

Wprowadzenie do tematyki wpływu farm wiatrowych na ludzi - Zbigniew Sienkiewicz

 

Wprowadzenie do filmu – wpływ wiatraków na zdrowie ludzi. Dlaczego elektrownie wiatrowe nie powinny być stawiane w pobliżu siedlisk ludzkich ( film z prof. Jerzym Jurkiewiczem )

 

Wpływ wiatraków na zdrowie ludzi. Dlaczego elektrownie wiatrowe nie powinny być

Czytaj więcej: Konferencja w Gołdapi - CAŁA PRAWDA O WIATRAKACH

Posiedzenie Seminaryjne Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki - 08.11.2012

Zapraszamy do obejrzenia części materiału wideo z Posiedzenia Seminaryjnego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki p.t. „Energetyka wiatrowa -- fakty i mity" w którym uczestniczyliśmy w części dyskusyjnej.

Sejm RP 8 listopada 2012 r. godz. 9:30

 

Czytaj więcej: Posiedzenie Seminaryjne Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki - 08.11.2012

Konferencja o wiatrakach 10.11.2012r.

Zapraszamy na konferencję p.t.

„CAŁA PRAWDA O WIATRAKACH”

która odbędzie się 10.11.2012r. o godzinie 11:00 w sali kinowej Domu Kultury w Gołdapi

Czytaj więcej: Konferencja o wiatrakach 10.11.2012r.

Zielona Energia - konferencja w Giżycku - 26.10.2012

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z konferencji , która odbyła się w Ekomarinie w Giżycku

Zaprezentowano rożne formy pozyskiwania energii.

Preferowano małe i mikroinstalacje.

Wprowadzenie

 

 

Warmińsko - Mazurska Agencja Energetyczna spółka z o.o.

 

 

Energia z biomasy

 

 

Biomasa dostępna w gospodarstwie rolnym

 

 

Uprawy roślin energetycznych

 

 

Biogazownie rolnicze

 

 

Ciepło odpadowe ze schładzania mleka

 

 

Małe farmy słoneczne

Czytaj więcej: Zielona Energia - konferencja w Giżycku - 26.10.2012

Wnioski do MPZP w gminie Miłki

W dniu 22.10.2012 grupa mieszkańców Gminy Miłki złożyła wnioski do MPZP podpisane przez 231 osób.

Podstawowym wnioskiem jest odsunięcie projektowanych elektrowni wiatrowych o 3 km od zabudowań mieszkalnych.

Mieszkańcy nie godzą się na życie w warunkach permanentnego hałasu , który może szkodzić ich zdrowiu oraz nie chcą aby spadła wartość ich nieruchomości.

Spotkanie informacyjne o wiatrakach w Miłkach

W dniu 16.10.2012 o godz. 16.00  w Ośrodku Kultury w Miłkach odbyła się  dyskusja na temat ewentualnej lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy.

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne o wiatrakach w Miłkach

Konferencja w Suwałkach

W dniu 15.09.2012 r. w Suwałkach odbyła się konferencja o elektrowniach wiatrowych p.t. „Czy można skutecznie walczyć z wiatrakami?”

Czytaj więcej: Konferencja w Suwałkach

Odpowiedź z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Otrzymaliśmy dość obszerną odpowiedź z Ministerstwa Transportu

Czytaj więcej: Odpowiedź z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

Poniżej prezentujemy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Zdrowia Publicznego.

Czytaj więcej: Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

List otwarty do Ministra Środowiska

Poniżej prezentujemy list otwarty jaki wysłaliśmy do Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki i Marszałka Sejmu.

Czytaj więcej: List otwarty do Ministra Środowiska

Z okazji Światowego Dnia Wiatru ( 15.06 )

Z okazji Światowego Dnia Wiatru (15.06.) oraz rozpoczęcia przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ogólnopolskiej kampanii „Lato z Wiatrakami”, promującej energetykę odnawialną wyłącznie w formie wielkich farm wiatrowych, życzymy wszystkim Polakom, by rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju przestał wiązać się z setkami konfliktów społecznych, jak to ma miejsce obecnie.
 

Czytaj więcej: Z okazji Światowego Dnia Wiatru ( 15.06 )

Pismo do Ministra Gospodarki W. Pawlaka

Poniżej prezentujemy pismo jakie skierowaliśmy do Pana Waldemara Pawlaka Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Pana Sławomira Nowaka , Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pana Marcina Korolca Ministra Środowiska oraz Pana Bartosza Arłukowicza Minister Zdrowia.

Czytaj więcej: Pismo do Ministra Gospodarki W. Pawlaka

Artykuł o zapowiedzi odszkodowań

Gazeta Olsztyńska 31.05.2012

 

Artykuł o zapowiedzi roszczeń w przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych w pobliżu budynków mieszkalnych

Zapowiedź żądania wykupienia nieruchomości

Gmina Giżycko podejmując decyzję o lokalizacji elektrowni wiatrowych w przestrzeni publicznej zmienia przeznaczenie terenu z turystyczno - mieszkaniowego na przemysłowy .

Czytaj więcej: Zapowiedź żądania wykupienia nieruchomości

Konferencja w Ministerstwie Gospodarki o projekcie OZE - 29.05.2012

29.05.2012 byliśmy w Ministerstwie Gospodarki na konferencji poświęconej ustawie o OZE.
Krótka relacja z konferencji i pliki prezentacji są do pobrania na stronie:
http://www.mg.gov.pl/node/16184

Czytaj więcej: Konferencja w Ministerstwie Gospodarki o projekcie OZE - 29.05.2012

Podsumowanie konferencji w Giżycku o odnawialnych źródłach energii

19.05.2012 r. w Giżycku odbyła się konferencja pt. "Unormowanie rozwoju energetyki odnawialnej: szanse i zagrożenia", z udziałem, między innymi, pani poseł Anny Zalewskiej (PIS), pana posła Andrzeja Orzechowskiego (PO),  pana Grzegorza Drozdowskiego , który reprezentował Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pana Jacka Protasa, pani Jolanty Piotrowskiej Burmistrz Miasta Giżycko.

Czytaj więcej: Podsumowanie konferencji w Giżycku o odnawialnych źródłach energii