mazury3.jpgmazury6.jpgmazury15.jpgmazury17.jpgmazury18.jpgmazury11.jpgmazury2.jpgmazury16.jpgmazury9.jpgmazury19.jpgmazury5.jpgmazury1.jpgmazury7.jpgmazury8.jpgmazury13.jpgmazury14.jpgmazury10.jpgmazury20.jpgmazury12.jpgmazury4.jpg

SKO wszczęło postępowanie w sprawie "nowych" wiatraków w Wydminach

stop wiatrakom SKO po rozpoznaniu żądania Stowarzyszenia Kochamy Mazury wszczęło z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 24 maja 2010 roku o lokalizacji inwestycji celu publiczego polegającej na budowie zespołu 25 szt. elektrowni wiatrowych w Gminie Wydminy.

 

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

GIŻYCKIE 5-10-15 „PUCHAR WYSPY GIŻYCKIEJ W BIEGACH ULICZNYCH” 25 MAJA 2014

402. rocznica nadania Giżycku praw miejskich
 

GIŻYCKIE 5km-10km-15km
„Puchar Wyspy Giżyckiej w biegach ulicznych”
w ramach Dni Giżycka

25 maja 2014 roku

biegi GiżyckoZapraszamy na największą imprezę biegową na Mazurach - GIŻYCKIE 5-10-15 „Puchar Wyspy Giżyckiej w biegach ulicznych” i wspólne bieganie 25 maja w Giżycku - letniej stolicy Polski! Bieganie i nordic walking to najprostsze formy aktywności ruchowej, i właśnie w ramach tego sportowego wydarzenia chcemy je popularyzować i upowszechniać. Biegi odbędą się na dystansie 5, 10  i 15  km z elektronicznym pomiarem czasu. Trasa prowadzić będzie przez najpiękniejszą część miasta, malowniczą „Wyspę Giżycką” i

Czytaj więcej: GIŻYCKIE 5-10-15 „PUCHAR WYSPY GIŻYCKIEJ W BIEGACH ULICZNYCH” 25 MAJA 2014

Sprawa wiatraków w Giżycku może powrócić

Wójt Gminy Giżycko Andrzej Sieroński wypowiedział się na łamach Gazety Giżyckiej odnośnie procedury lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Zawieszenie procedury planistycznej nie zamyka możliwości lokalizacji wiatraków w gminie - " może zmieni się sytuacja społeczna, zostaną udoskonalone technologie i będzie można wrócić do prawie ukończonego planu ".

Należy dodać, że postępowanie odnośnie wydania decyzji środowiskowej na lokalizację elektrowni wiatrowych w obszarze od miejscowości Kożuchy Wielkie przez Pieczonki, Spytkowo do Sołdan jest również zawieszone.

Ponadto przygotowany jest projekt Studium Uwarunkowań z zaznaczonymi obszarami pod lokalizację elektrowni

Czytaj więcej: Sprawa wiatraków w Giżycku może powrócić

Koniec wiatraków !? - Wójt uległ presji mieszkańców i instytucji

WiatrakiWójt Andrzej Sieroński uległ presji mieszkańców i instytucji negatywnie opiniujących miejscowy plan i zawiesił procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowych w Gminie Giżycko.
 
To jest sukces nas wszystkich, którzy walczyliśmy o powstrzymanie realizacji budowy elektrowni wiatrowych w naszym regionie.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w działania przeciwko zniszczeniu krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, a przede wszystkim ponad 2000 osób, które podpisały się pod wnioskiem o oddalenie wiatraków od siedzib ludzkich i miejsc bezcennego

Czytaj więcej: Koniec wiatraków !? - Wójt uległ presji mieszkańców i instytucji

I GIŻYCKIE FORUM W TURYSTYCE

I GIŻYCKIE FORUM W TURYSTYCE6 grudnia 2013 w sali konferencyjnej "Ekomariny" odbyło się

I GIŻYCKIE FORUM W TURYSTYCE

 

Usłyszeliśmy m.in. o branży turystycznej w zapisach Strategii Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

 

 

Była też krótka dyskusja o zagrożeniu jakie niesie ze sobą możliwość budowy farmy wiatrowej w Gminie Giżycko.

 

 

 

Konferencja: Pomysły na moją wieś

Wieś z pomysłem 

Konferencja :

Aktywność – Integracja – Działania  Pomysły na moją wieś

Giżycko, 7 listopada 2013 r.

 

 

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji.

Urszula Podurgiel, Prezes Stowarzyszenia Adelfi

Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Starosta Powiatu Giżyckiego

 

Od pomysłu do projektu – gdzie szukać pieniędzy na realizację swoich celów?

Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń Na rzecz Rozwoju Gmin Północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LDG 9

 

Narzędzia rozwoju czyli ciekawe pomysły na moją wieś.

Krzysztof Szustka, Moderator odnowy wsi.

Strona : Wioski z Pomysłem

 

Co możemy zrobić dla naszej wsi i jej

Czytaj więcej: Konferencja: Pomysły na moją wieś

Relacja z festynu Kochamy Mazury

Festyn Kochamy MazuryW niedzielne popołudnie na plaży miejskiej w Giżycku zgromadziło się sporo osób, by posłuchać muzyki, obejrzeć występy taneczne, wysłuchać krótkich prelekcji o przyrodzie i krajobrazie naszego regionu, wziąć udział w różnych konkursach i grach związanych z ekologią i aktywną rekreacją, czy odwiedzić namioty i stoiska rozmaitych organizacji i firm.     
Tak w skrócie wyglądał nasz festyn, który – mamy nadzieję – stanie się coroczną okazją na spotkanie mieszkańców Giżycka i naszego regionu.
Festyn był pierwszą tego rodzaju akcją naszego stowarzyszenia, które na dobre rozpoczęło działalność parę miesięcy temu. Sądząc po reakcji naszej publiczności, udało

Czytaj więcej: Relacja z festynu Kochamy Mazury

Festyn Kochamy Mazury - 16.06.2013 godz. 14.00 - Plaża miejska w Giżycku

Festyn Kochamy Mazury

 W niedzielne popołudnie 16 czerwca przyjdź z całą rodziną na Festyn „Kochamy Mazury” na plażę miejską w Giżycku.

 

 Będzie moc atrakcji dla całej rodziny, m.in.:

  • występ zespołu muzycznego Okaw Sztorm,
  • grup tanecznych Czar Par, No Stress, G-crew  oraz pokaz ZUMBA,
  • konkursy dla dzieci i dorosłych - atrakcyjne nagrody, m.in.: lot motolotnią, lot awionetką, lot balonem, rejs jachtem, nurkowanie , wspinaczka w parku linowym, rejs statkiem, kolacja z menu świat pierogów,
  • prezentacje stoisk ciekawych organizacji i firm, których działalność wiąże się ze światem Natury tuż obok nas, m.in.: FOWJMWydział Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku , Fundacja Zielone Płuca Polski, Mazurskie Centrum Nurkowe, Partnerstwo Dzikie

Czytaj więcej: Festyn Kochamy Mazury - 16.06.2013 godz. 14.00 - Plaża miejska w Giżycku

Marszałek Protas odpowiada na wnioski w sprawie delimitacji

Odpowiedzi przyszły z dużym opóźnieniem i niestety nie uwzględniają złożonych wniosków.

 

Odpowiedź Marszałka w sprawie delimitacji

Czytaj więcej: Marszałek Protas odpowiada na wnioski w sprawie delimitacji

Parada jachtów w Giżycku - 02.05.2013 - Kochamy Mazury

parada jachtów w Giżycku - 201302 maja w Giżycku wzięliśmy udział w paradzie jachtów.

Propagowaliśmy ideę czystych krajobrazowo Mazur, bez monstrualnych wiatraków.

M.in. symbolem tego były wiatraki umieszczone w koszu na śmieci.

W trakcie płynięcia śpiewaliśmy piosenkę "Na Mazury" z nieco zmienionym tekstem.

Na Mazury – wersja własna


1. Siemka, witam Cię, jak się dzisiaj masz,       D A D
Pakuj bety swe, wypoczywać czas,               D A D
Rzuć kłopotów stos, nie nie lękaj się,                G D A D
W portfel sypnij grosz,                                     G D
My wiatraków tu nie mamy, zapraszamy Cię          A


Ref.: Na Mazury, Mazury, Mazury,                 D G D
Popływamy tą łajbą z tektury,                      D A D
Na Mazury, gdzie wiatr zimny

Czytaj więcej: Parada jachtów w Giżycku - 02.05.2013 - Kochamy Mazury

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na temat witraków

wiatrak"Według badań oddziaływanie hałasu turbin wiatrowych w specyficznych warunkach pogodowych może być odczuwane nawet znacznie poza odległość 2 km od takich farm.

...

Niewątpliwe turbiny wiatrowe zlokalizowane zbyt blisko domów mogą stanowić z uwagi na hałas oraz efekt migotania cienia nie tylko uciążliwość, ale powodując stale zaburzenia snu także wtórne do tego skutki zdrowotne."

 

 

Czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia odpowiada na temat witraków

„ NIE ” dla farm wiatrowych w powiecie giżyckim

debata klimatyczna w GiżyckuRaport z debaty klimatycznej w Giżycku, która odbyła się 15 stycznia 2013r.

Celem debaty było wypracowanie społecznych założeń do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju.

Otwarcia debaty dokonał Wicestarosta powiatu, Pan Wacław Strażewicz.

Podstawowym kierunkiem rozwoju powiatu powinna być mikroenergetyka.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się z opinią , że w powiecie giżyckim nie ma miejsca na lokalizację przemysłowych farm wiatrowych.

Czytaj więcej: „ NIE ” dla farm wiatrowych w powiecie giżyckim

Złudny dochód gmin z farm wiatrowych

Dochód gmin z farm wiatrowych a straty w subwencji wyrównawczej

grosze      Koronnym argumentem włodarzy gmin - promujących budowę farm wiatrowych na swoim terenie - są istotne dla finansów gminy dodatkowe dochody podatkowe. /głównie z podatku od nieruchomości – 2% podatku od budowli/. 

Jednak rzadko mówi się o tym, że zwiększony dochód podatkowy powoduje obcięcie subwencji  wyrównawczej – otrzymywanej z budżetu centralnego – a konkretnie z funduszu, którego źródłem są pieniądze wpłacane przez  bogatsze gminy. Stopień redukcji subwencji jest uzależniony od kilku czynników : dochodowości podatkowej na jednego mieszkańca gminy – tzw. wskaźnika G ; od przeciętnej dochodowości podatkowej na 1-go mieszkańca kraju w danym roku  - tzw. wskaźnika Gg  ; od liczby mieszkańców gminy . 

Np. w realiach woj. warmińsko-mazurskiego – w przypadku niektórych gmin - strata w subwencji może dochodzić nawet do 85% uzyskanego dodatkowego dochodu z podatków . Rozważając argumenty za i przeciw lokalizacji farm wiatrowych dobrze jest ten fakt mieć na uwadze.                                            

Prawo do subwencji wyrównawczej ma zdecydowana większość gmin – /np. w województwie warmińsko-mazurskim wszystkie gminy wiejskie i  miejsko-wiejskie /– przy czym czynnikiem kwalifikującym do otrzymania subwencji jest dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy poniżej 92% dochodu na jednego mieszkańca kraju - G < 92% Gg System subwencjonowania tak jest skonstruowany, że zmiany w dochodowości podatkowej pociągają za sobą zmiany w wysokości subwencji – zwiększony dochód zmniejsza subwencję i odwrotnie.

Czytaj więcej: Złudny dochód gmin z farm wiatrowych

Departament Zdrowia Publicznego odsyła do instytucji podległych

Zwróciliśmy się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o ocenę merytoryczną wykładu (akustyka), wygłoszonego podczas konferencji w Olecku zorganizowanej przez lobby wiatrakowe.

 Ministerstwo Zdrowia nie posiada kompetencji

Wiatraki stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

Prof. dr hab. Grzegorz Pojmański z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Fizyki, sporządził opinię dotyczącą zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych.

złamane śmigło wiatraka"W chwili odseparowania się od turbiny jakiegokolwiek elementu może on zostać odrzucony na znaczną odległość. W oparciu o podstawowe prawa fizyki stworzono model numeryczny pozwalający na obliczanie trajektorii lotu i maksymalnego zasięgu rzutu. Dla typowej turbiny o mocy kilku megawatów odłamki lodu o masach od kilku do kilkunastu kilogramów mogą być odrzucane na odległość ponad 700 m.

Z analizy statystycznej wynika, że wbrew obiegowej opinii większość odłamków (o danej masie) oderwanych podczas pracy turbiny spada daleko od niej.

W przypadku awarii polegającej na urwaniu się fragmentu łopaty lub rozpadu wskutek rozkręcenia się turbiny powyżej prędkości konstrukcyjnej – nie można wykluczyć ciskania odłamkami na odległości powyżej kilometra.

Pożary turbin, wywołane przez uderzenia piorunów lub awarie aparatury, mogą podczas silnego wiatru spowodować zagrożenie w odległości nawet 10-krotnej wysokości turbiny.

Wobec realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego związanego z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych oraz brakiem jakichkolwiek uregulowań prawnych w Polsce w tym zakresie, konieczne jest ich jak najszybsze opracowanie i wdrożenie.

Za obszar zagrożony należy uznać co najmniej teren o promieniu określonym przez maksymalny zasięg rzutu przy obrotach turbiny powodujących jej rozerwanie."

Czytaj więcej: Wiatraki stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

Poseł A. Orzechowski pyta Miinistra o wiatraki

Andrzej OrzechowskiPoseł Andrzej Orzechowski z Platformy Obywatelskiej skierował pytania do Ministra Środowiska Marcina Korolca.

Pytania dotyczą wprowadzenia uregulowań prawnych odnoszących się do lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Pytania są konkretne, a odpowiedź  ...

Czytaj więcej: Poseł A. Orzechowski pyta Miinistra o wiatraki

Kolejne pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wiatraków

Minister zdrowia a wiatrakiOdpowiedź jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia w sprawie wprowadzenia uregulowań dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych jest wysoce niesatysfakcjonująca.

Ministerstwo Zdrowia jest resortem powołanym do ochrony zdrowia społeczeństwa.

W związku z tym wysyłamy kolejne pismo.

Czytaj więcej: Kolejne pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wiatraków

Poradnik dla żądających odsunięcia wiatraków od domów

Poradnik protestującego przeciwko wiatrakom  Jak bronić się przed sąsiedztwem wiatraków?

 

  I. Procedury

Zanim zostanie zbudowana elektrownia wiatrowa inwestor musi otrzymać:

a)      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydaną przez burmistrza lub wójta po uprzednim uzgodnieniu jej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Sanepidem, oraz po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa, które ustawowo ograniczone jest do możliwości składania uwag do tzw. raportu środowiskowego, zlecanego i finansowanego przez inwestora.

b)      Pozwolenie na budowę w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania (niektórzy inwestorzy ubiegają się o wydanie lokalizacji inwestycji celu publicznego, co jest obecnie niezgodne z prawem), lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. W przypadku, gdy nie ma jeszcze w pobliżu żadnego wiatraka, to ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga, aby nowa zabudowa nawiązywała do zabudowy już istniejącej (prawo dobrego sąsiedztwa), a trudno wyobrazić sobie, że gigantyczna turbina jest nawiązaniem do zabudowy istniejącej na terenach wiejskich.

 

Jedynie strony postępowania administracyjnego mogą w nim aktywnie uczestniczyć oraz zaskarżać wydane po ich przeprowadzeniu decyzje, dlatego sprawą kluczową jest uzyskanie statusu strony zanim jeszcze inwestor skompletuje potrzebne zezwolenia.

a)      Jak zostać stroną postępowania środowiskowego?

 

Czytaj więcej: Poradnik dla żądających odsunięcia wiatraków od domów

Luki w unormowaniach prawnych dotyczących farm wiatrowych

Jestem zdania, powiedział dr inż. Witold Jaszczuk, że istnieje bardzo poważna luka w unormowaniach prawnych dotyczących farm wiatrowych:


1. Nie mamy zatwierdzonej metodyki pomiarów tego typu obiektów (wiatraków), które nie są typowymi instalacjami przemysłowymi (np. problem prędkości wiatru podczas pomiarów ?!);

2. Brak znormalizowanych poprawek do zmierzonego poziomu dźwięku (jak w przypadku hałasu impulsowego), wynikających z charakteru widma fali akustycznej zawierającej częstotliwości

Czytaj więcej: Luki w unormowaniach prawnych dotyczących farm wiatrowych

O Szkole Podstawowej w Spytkowie

Dlaczego stowarzyszenie  pomaga Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Spytkowie?

                        Na sesji Rady Gminy Giżycko w dniu 5 grudnia 2012 r. radni podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Spytkowie. Uchwała została przyjęta w oparciu o uzasadnienie projektu uchwały, które naszym zdaniem zawiera wiele nieścisłości.

W projekcie uchwały w analizie

Czytaj więcej: O Szkole Podstawowej w Spytkowie