mazury19.jpgmazury4.jpgmazury8.jpgmazury9.jpgmazury10.jpgmazury6.jpgmazury18.jpgmazury17.jpgmazury2.jpgmazury13.jpgmazury7.jpgmazury5.jpgmazury20.jpgmazury1.jpgmazury14.jpgmazury15.jpgmazury3.jpgmazury16.jpgmazury12.jpgmazury11.jpg

Gmina Miłki

Gmina Miłki położona jest w województwie warmińsko - mazurskim w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Miłkach      11 - 513 Miłki ul. Mazurska 2

tel. 87 421 10 60, 87 421 10 84 fax. 87 421 10 07
email:   BIP: www.bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska

Z inicjatywy mieszkańców miejscowości bezpośrednio przylegających do terenu na którym planowana jest budowa farmy wiatrowej "Staświny" ( Miłki , Staświny ,Lipowy Dwór , Lipińskie, Czyprki , Miechy ) powstało Stowarzyszenie zwykłe Dla Dobra Mieszkańców. Głównym postulatem stowarzyszenia jest uchwalenie na terenie całej gminy Miłki minimalnej odległości 3km lokalizacji wiatraków od zabudowań mieszkalnych.

Przedstawicielem jest  Zenon Iwanowski   www.dladobramieszkancow.info

   tel. do członków stowarzyszenia 604-636-691oraz 508-111-560

Radni Gminy Miłki odsunęli wiatraki o 3km od zabudowań

7 czerwca 2013r. podczas XXXII sesji Rady Gminy w Miłkach podjęto uchwałę o oddaleniu elektrowni wiatrowych o min. 3 km od zabudowań mieszkalnych oraz uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/101/2012 z dnia 17  września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Staświny, Miłki dotyczącego budowy farmy wiatrowej Staświny.

 

Materiał wideo z sesji.

Głosowanie w sprawie uchwały rozpoczyna się po 1 godz. 45 minucie nagrania.

uchwała z Miłek

Miłki - 3km dla wiatraków

Miłki