mazury15.jpgmazury5.jpgmazury10.jpgmazury7.jpgmazury9.jpgmazury19.jpgmazury12.jpgmazury3.jpgmazury11.jpgmazury13.jpgmazury14.jpgmazury20.jpgmazury4.jpgmazury6.jpgmazury17.jpgmazury18.jpgmazury16.jpgmazury2.jpgmazury1.jpgmazury8.jpg

Gmina Miłki

Gmina Miłki położona jest w województwie warmińsko - mazurskim w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Miłkach      11 - 513 Miłki ul. Mazurska 2

tel. 87 421 10 60, 87 421 10 84 fax. 87 421 10 07
email:   BIP: www.bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska

Z inicjatywy mieszkańców miejscowości bezpośrednio przylegających do terenu na którym planowana jest budowa farmy wiatrowej "Staświny" ( Miłki , Staświny ,Lipowy Dwór , Lipińskie, Czyprki , Miechy ) powstało Stowarzyszenie zwykłe Dla Dobra Mieszkańców. Głównym postulatem stowarzyszenia jest uchwalenie na terenie całej gminy Miłki minimalnej odległości 3km lokalizacji wiatraków od zabudowań mieszkalnych.

Przedstawicielem jest  Zenon Iwanowski   www.dladobramieszkancow.info

   tel. do członków stowarzyszenia 604-636-691oraz 508-111-560

Sesja Rady Gminy Miłki - 24.04.2013

sesja w miłkachXXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Miłki.

24 kwietnia 2013r. (środa) godz. 14.00  sala konferencyjna Urzędu Gminy w Miłkach.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Powołanie protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXXI sesji.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6.    Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Gminy.
7.    Przyjęcie interpelacji i udzielenie odpowiedzi.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na     lata 2013-2020.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na     terenie Gminy Miłki.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy     Gminą Miłki  i Gminą Krościenko nad Dunajcem.
12.    Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Miłki
13.    Wolne wnioski i sprawy różne.
14.    Zamknięcie obrad.