mazury14.jpgmazury13.jpgmazury18.jpgmazury15.jpgmazury16.jpgmazury6.jpgmazury11.jpgmazury8.jpgmazury2.jpgmazury3.jpgmazury20.jpgmazury4.jpgmazury19.jpgmazury7.jpgmazury12.jpgmazury1.jpgmazury5.jpgmazury10.jpgmazury9.jpgmazury17.jpg

Gmina Miłki

Gmina Miłki położona jest w województwie warmińsko - mazurskim w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Miłkach      11 - 513 Miłki ul. Mazurska 2

tel. 87 421 10 60, 87 421 10 84 fax. 87 421 10 07
email:   BIP: www.bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska

Z inicjatywy mieszkańców miejscowości bezpośrednio przylegających do terenu na którym planowana jest budowa farmy wiatrowej "Staświny" ( Miłki , Staświny ,Lipowy Dwór , Lipińskie, Czyprki , Miechy ) powstało Stowarzyszenie zwykłe Dla Dobra Mieszkańców. Głównym postulatem stowarzyszenia jest uchwalenie na terenie całej gminy Miłki minimalnej odległości 3km lokalizacji wiatraków od zabudowań mieszkalnych.

Przedstawicielem jest  Zenon Iwanowski   www.dladobramieszkancow.info

   tel. do członków stowarzyszenia 604-636-691oraz 508-111-560

Kleszczewo nie chce wiatraków - zebranie sołeckie w gminie Miłki

dla dobra mieszkańców20 kwietnia 2013 roku w Kleszczewie odbyło się zebranie sołeckie.

W zebraniu uczestniczyło około 40 osób.

Po burzliwej dyskusji z wójtem jednogłośnie przyjęto uchwałę sołecką o następującej treści:

" w sprawie ustalenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 100kW.

 

Na podstawie Statutu Sołectwa Kleszczewo, Zebranie Wiejskie Sołectwa Kleszczewo uchwala, co następuje :

 § 1

 Zgodnie z § 7 pkt. 2 ust 5 statutu sołectwa, wnioskuje się do Rady Gminy Miłki o ustalenie w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakazu lokalizacji w rejonie miejscowości Staświny i Miłki - Gmina Miłki inwestycji p.n. „budowa farmy wiatrowej Staświny”.

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."