mazury18.jpgmazury13.jpgmazury17.jpgmazury8.jpgmazury20.jpgmazury10.jpgmazury5.jpgmazury9.jpgmazury1.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury16.jpgmazury6.jpgmazury2.jpgmazury14.jpgmazury19.jpgmazury15.jpgmazury7.jpgmazury11.jpgmazury12.jpg

Gmina Miłki

Gmina Miłki położona jest w województwie warmińsko - mazurskim w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Miłkach      11 - 513 Miłki ul. Mazurska 2

tel. 87 421 10 60, 87 421 10 84 fax. 87 421 10 07
email:   BIP: www.bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska

Z inicjatywy mieszkańców miejscowości bezpośrednio przylegających do terenu na którym planowana jest budowa farmy wiatrowej "Staświny" ( Miłki , Staświny ,Lipowy Dwór , Lipińskie, Czyprki , Miechy ) powstało Stowarzyszenie zwykłe Dla Dobra Mieszkańców. Głównym postulatem stowarzyszenia jest uchwalenie na terenie całej gminy Miłki minimalnej odległości 3km lokalizacji wiatraków od zabudowań mieszkalnych.

Przedstawicielem jest  Zenon Iwanowski   www.dladobramieszkancow.info

   tel. do członków stowarzyszenia 604-636-691oraz 508-111-560

Zebranie w Miłkach i sesja Rady - Dyskusja o wiatrakach

zebranie w MiłkachW gminie Miłki powstało Stowarzyszenie zwykłe Dla Dobra Mieszkańców.

Przedstawicielem stowarzyszenia jest Zenon Iwanowski.

Posiadają stronę internetową www.dladobramieszkancow.info

Jednym z celów stowarzyszenia jest: " Propagowanie i ochrona walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych naszego regionu oraz wizerunku Mazur jako krainy nieskażonej przyrody."

Głównym postulatem jest uchwalenie na terenie całej gminy Miłki minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych tj . 3 km . Jest dostępnych mnóstwo  opracowań naukowych,  w których mówi  się o negatywnym oddziaływaniu zdrowotnym i ekonomicznym  farm wiatrowych położonych w zbyt bliskim sąsiedztwie domów.

Ministerstwo Zdrowia zaleca odległość nie mniejszą niż 2-4 km.

W opracowani Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne" kwiecień 2011 na str. 16  stwierdzono: " zalecane przez ekspertów minimalne odległości turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych mieszczą się w przedziale od 1,5 km do 2,5 km , choć nie ma wątpliwości co do  występowania tych dzwięków i ich słyszalności na większych dystansach tj. 3-4 km "

Są za rozwojem i postępem, ale mądrym i przemyślanym  , a przede wszystkim by nie burzył życia i nie zagrażał jego jakości. Mamy prawo do spokoju ,ciszy i życia w zgodzie z naturą .

Uczestniczyli już w 2 zebraniach sołeckich, podczas których podjęto uchwały sołeckie o oddaleniu wiatraków od zabudowań mieszkalnych o 3km.

Prezentujemy trzecie zebranie sołeckie i dyskusję z wójtem Stanisławem Wąsiakowskim  dniu 26.03.2013.

 

Kolejnym działaniem stowarzyszenia było  uczestnictwo w sesji Rady Gminy Miłki w dniu 27.03.2013