mazury2.jpgmazury9.jpgmazury10.jpgmazury13.jpgmazury18.jpgmazury3.jpgmazury8.jpgmazury11.jpgmazury6.jpgmazury14.jpgmazury19.jpgmazury12.jpgmazury7.jpgmazury16.jpgmazury15.jpgmazury4.jpgmazury17.jpgmazury1.jpgmazury20.jpgmazury5.jpg

Gmina Miłki

Gmina Miłki położona jest w województwie warmińsko - mazurskim w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Miłkach      11 - 513 Miłki ul. Mazurska 2

tel. 87 421 10 60, 87 421 10 84 fax. 87 421 10 07
email:   BIP: www.bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska

Z inicjatywy mieszkańców miejscowości bezpośrednio przylegających do terenu na którym planowana jest budowa farmy wiatrowej "Staświny" ( Miłki , Staświny ,Lipowy Dwór , Lipińskie, Czyprki , Miechy ) powstało Stowarzyszenie zwykłe Dla Dobra Mieszkańców. Głównym postulatem stowarzyszenia jest uchwalenie na terenie całej gminy Miłki minimalnej odległości 3km lokalizacji wiatraków od zabudowań mieszkalnych.

Przedstawicielem jest  Zenon Iwanowski   www.dladobramieszkancow.info

   tel. do członków stowarzyszenia 604-636-691oraz 508-111-560

Projekt MPZP z farmą wiatrową Staświny i opinie

"Z punktu widzenia wykonawców prognozy , na terenie gminy Miłki nie występują tereny, które potencjalnie mogłyby być przeznaczone pod budowę dużych farm wiatrowych  str. 42 prognozy oddziaływania na środowisko"

Czyżby usunięto z prognozy oddziaływania na środowisko zapis który jest na końcu opinii z RDOŚ ?

 

Prezentujemy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Staświny i Miłki, gmina Miłki oraz prognoza oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego (procedura wszczęta uchwałą nr XXII/101/2012 z dnia 17 września 2012 r.) wraz z opiniami dla inwestycji p.n. „budowa farmy wiatrowej Staświny” obejmującego teren w obrębach Czyprki, Lipińskie, Miechy, Miłki i Staświny.

Prognoza oddziaływania na środowisko - farma wiatrowa Staświny

 

 Źródło: BIP Gmina Miłki