mazury11.jpgmazury15.jpgmazury16.jpgmazury5.jpgmazury17.jpgmazury14.jpgmazury1.jpgmazury13.jpgmazury9.jpgmazury18.jpgmazury19.jpgmazury6.jpgmazury20.jpgmazury2.jpgmazury8.jpgmazury10.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury7.jpgmazury12.jpg

Gmina Miłki

Gmina Miłki położona jest w województwie warmińsko - mazurskim w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Miłkach      11 - 513 Miłki ul. Mazurska 2

tel. 87 421 10 60, 87 421 10 84 fax. 87 421 10 07
email:   BIP: www.bip.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska

Z inicjatywy mieszkańców miejscowości bezpośrednio przylegających do terenu na którym planowana jest budowa farmy wiatrowej "Staświny" ( Miłki , Staświny ,Lipowy Dwór , Lipińskie, Czyprki , Miechy ) powstało Stowarzyszenie zwykłe Dla Dobra Mieszkańców. Głównym postulatem stowarzyszenia jest uchwalenie na terenie całej gminy Miłki minimalnej odległości 3km lokalizacji wiatraków od zabudowań mieszkalnych.

Przedstawicielem jest  Zenon Iwanowski   www.dladobramieszkancow.info

   tel. do członków stowarzyszenia 604-636-691oraz 508-111-560

Darowizna na rzecz gminy w zamian za zgodę na wiatraki

Wójt Gminy Miłki Pan Stanisław Wąsiakowski podpisał umowę z firmą z Torunia, która chce uzyskać pozwolenie na budowę farmy wiatrowej.

Cała ta umowa jest bardzo zagadkowa , a szczególnie zapis:

" 4. a. Gmina Miłki przeprowadzi we własnym zakresie wszystkie procedury związane z przygotowaniem i przyjęciem stosownych uchwał po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii urzędów i instytucji wymienionych w obowiązujących przepisach."

Czy to oznacza że za 10 000 zł firma uzyska przygotowanie przyjęcia "stosownych uchwał" ?

Czy podpisanie umowy przez Wójta o darowiznę w której warunkiem realizacji jest podjęcie uchwały Rady Gminy jest zgodne z prawem?

Czy to jest uczciwe, że firma zobowiązuje się do zlecenia uprawnionym podmiotom opracowania projektu, w tym przygotowania materiałów geodezyjnych oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich zobowiązań finansowych wobec tych podmiotów ?