mazury2.jpgmazury16.jpgmazury17.jpgmazury1.jpgmazury10.jpgmazury18.jpgmazury19.jpgmazury5.jpgmazury4.jpgmazury15.jpgmazury8.jpgmazury11.jpgmazury20.jpgmazury3.jpgmazury14.jpgmazury12.jpgmazury13.jpgmazury7.jpgmazury6.jpgmazury9.jpg

Wilkasy

 Wieś Wilkasy założono przed 1493 r., w tym bowiem roku komtur z Pokarmina Melchior Köchler von Schwansdorf odnowił dawny przywilej dla mieszkańców Wilkas. Wieś zakładano wokół jezior Wilkasy Małe i Wilkasy Duże. Sołtysem wsi był podówczas Jan Górski.

W 1625 r. według ksiąg rachunkowych powiatu giżyckiego mieszkali w Wilkasach sami Polacy.

Nieco później mieli tu majątek Wierzbiccy, pochodzący z polskiej szlachty.  Była to już duża wieś, czwarte pod względem liczby mieszkańców osiedle w powiecie giżyckim (po Giżycku, Rynie i Wydminach).

W 1939 r. mieszkało tu 1167 osób. Wilkasy posiadały wówczas szkołę w której uczyli trzej nauczyciele. Do wisi przylegał majątek Strzelce 404 ha z gorzelnią.

 Źródło: Andrzej Wakar, Tadeusz Willan, Giżycko z dziejów miasta i powiatu, wyd. Pojezierze, Olsztyn 1966

Wszystko o Wikasach

Wilkasy zapisane na zdjęciach

Wilkasy zapisane na zdjęciach

 Historia Wilkas pokazana na zdjęciach