mazury3.jpgmazury12.jpgmazury14.jpgmazury15.jpgmazury2.jpgmazury11.jpgmazury19.jpgmazury5.jpgmazury6.jpgmazury18.jpgmazury1.jpgmazury20.jpgmazury10.jpgmazury17.jpgmazury4.jpgmazury9.jpgmazury7.jpgmazury13.jpgmazury8.jpgmazury16.jpg

Gmina Giżycko

Gmina Giżycko położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Giżycku ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko tel. +48 87 429 99 60 fax +48 87 429 99 76

email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   BIP:  http://bip.ugg.pl/

Podstawowym atutem gminy są wysokie walory turystyczne oraz dobrze rozwinięta baza turystyczna. Posiada niepowtarzalne rezerwaty ornitologiczne i wodno roślinne.

 

Znamy wysokość środków na fundusze sołeckie w Gminie Giżycko

fundusz sołeckiFundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

  • służyć poprawie życia mieszkańców
  • należeć do zadań własnych gminy
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

  1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
  2. oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;
  3. koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
  4. uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Wniosek ponadto musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku na rok następny). Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Sołtys może w ciągu 7 dni podtrzymać wniosek sołectwa. Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.

(Źródło: http://pl.wikipedia.org)

Kwoty funduszy sołeckich w Gminie Giżycko.

L.p.

Sołectwo

Wysokość funduszu sołeckiego (zł)

1.     

Antonowo

15 321,81

2.     

Bogacko

11 235,99

3.     

Bogaczewo

17 667,37

4.     

Bystry

36 545,36

5.     

Doba

14 981,33

6.     

Gajewo

35 259,08

7.     

Grajwo

12 749,26

8.     

Guty

9 079,59

9.     

Kamionki

11 803,47

10. 

Kąp

16 154,11

11. 

Kozin

12 560,10

12. 

Kożuchy

17 024,23

13. 

Kruklin

16 948,57

14. 

Pieczonki

19 558,95

15. 

Pierkunowo

17 440,38

16. 

Sołdany

15 132,65

17. 

Spytkowo

20 353,42

18. 

Sterławki Małe

19 369,80

19. 

Sulimy

21 904,52

20. 

Szczybały Giż.

14 565,18

21. 

Świdry

14 527,35

22. 

Upałty

16 872,91

23. 

Upałty Małe

18 991,48

24. 

Wilkaski

10 819,85

25. 

Wilkasy

37 831,63

26. 

Wronka

12 181,79

27. 

Wrony

19 937,27

 Razem 486 817,45 zł

Przydatne linki: http://funduszesoleckie.eu