mazury3.jpgmazury12.jpgmazury4.jpgmazury9.jpgmazury13.jpgmazury15.jpgmazury19.jpgmazury2.jpgmazury11.jpgmazury20.jpgmazury14.jpgmazury1.jpgmazury18.jpgmazury10.jpgmazury8.jpgmazury17.jpgmazury16.jpgmazury6.jpgmazury5.jpgmazury7.jpg

Gmina Giżycko

Gmina Giżycko położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Giżycku ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko tel. +48 87 429 99 60 fax +48 87 429 99 76

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   BIP http://bip.warmia.mazury.pl/gizycko_gmina_wiejska

Podstawowym atutem gminy są wysokie walory turystyczne oraz dobrze rozwinięta baza turystyczna. Posiada niepowtarzalne rezerwaty ornitologiczne i wodno roślinne.

 

Śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w Gminie Giżycko

Śledztwo w sprawieProkuratura Rejonowa w Giżycku prowadzi śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w Gminie Giżycko na dokumencie wyrażającym zgodę na dysponowanie nieruchomością w Wilkasach tj. o czyn z art. 231§1 kk w zb. z art. 271§1 kk w zw. art. 11§2 kk.
 
Jak doszło do śledztwa?
 
Jesienią 2013 r. zaniepokojeni nadzwyczaj niską stawką czynszu dzierżawnego około 300 zł netto rocznie jaką Wójt Gminy Giżycko ustalił w umowie dzierżawy terenu o pow. około 3,5 ha położonego nad Jeziorem Niegocin m.in. pod restauracją Dzika Kaczka, wystąpiliśmy do Wójta Gminy Giżycko z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej odnośnie wydania kopii umowy dzierżawy ewentualnie kopii innego dokumentu dającego posiadaczowi portu DEZETA prawo dysponowania terenem stanowiącym własność Gminy Giżycko tj. częścią działki 866/5 obręb Wilkasy w celu budowy tarasu.

Pisma w sprawie działki w Bystrym są na stronie : Kliknij

W powszechnej opinii port Dezeta Wilkasy prowadzi syn Wójta Gminy Giżycko. W odpowiedzi uzyskaliśmy kopię pisma z dnia 22.02.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością Gminy Giżycko tj. działką o nr geod. 866/5 położoną w Wilkasach w celu jej zagospodarowania przez PTTK Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie podpisaną przez Zastępcę Wójta Gminy Giżycko. Zdziwienie nasze wzbudził fakt, iż działka 866/5 wymieniona w piśmie z dnia 22.02.2010 r. w tym okresie nie istniała, gdyż powstała na skutek podziału działki 866/1 dopiero w 2012 r. 
W związku z powyższym złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i w dniu 15 listopada Prokuratura Rejonowa w Giżycku wszczęła śledztwo.Następnie ustaliliśmy że inwestor nie uzyskał pozwolenia na budowę tarasu na działce Gminy Giżycko przy tawernie DEZETA. Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku w piśmie z dnia 20.12.2013 r., stwierdził, iż na podstawie prowadzonych rejestrów pozwoleń na budowę oraz rejestrów zgłoszeń na działce o nr geod. 866/5 w Wilkasach nie wydano pozwolenia na budowę ani nie dokonano zgłoszenia. Uzyskaliśmy, ustne wyjaśnienie, iż w/w pismo  w swoim zakresie obejmuje grunt oznaczony aktualnie nr działki 866/5, a pierwotnie 866/1.

Wyjaśnienia wymaga również fakt, na jakiej podstawie Wójt Gminy Giżycko zaakceptował trwające ponad 3 lata zajęcie nieruchomości gminnej w Wilkasach. Według naszej wiedzy Rada Gminy nie wyrażała zgody w tej sprawie.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym Wójt gospodarując gminnym zasobem nieruchomości może wydzierżawiać, wynajmować i użyczać nieruchomości wchodzące w skład zasobu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony po uzyskaniu zgody rady gminy.

Media piszą o śledztwie :

http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/prokuratura-w-gizycku-bada-obrot-dzialkami-nad-niegocinem/b2xbc

http://www.gizycko.tv/gizycko/na-wokandzie/item/1082-prokuratura-rejonowa-gizycko-bada-obrot-dzialkami.html