mazury3.jpgmazury18.jpgmazury16.jpgmazury20.jpgmazury8.jpgmazury11.jpgmazury19.jpgmazury1.jpgmazury12.jpgmazury9.jpgmazury6.jpgmazury10.jpgmazury13.jpgmazury4.jpgmazury5.jpgmazury2.jpgmazury15.jpgmazury17.jpgmazury14.jpgmazury7.jpg

Gmina Giżycko

Gmina Giżycko położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Giżycku ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko tel. +48 87 429 99 60 fax +48 87 429 99 76

email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   BIP:  http://bip.ugg.pl/

Podstawowym atutem gminy są wysokie walory turystyczne oraz dobrze rozwinięta baza turystyczna. Posiada niepowtarzalne rezerwaty ornitologiczne i wodno roślinne.

 

Prognoza do projektu Studium uwarunkowań Gminy Giżycko

 Wójt Gminy Giżycko od wiosny 2012 roku ma przygotowany projekt Studium Uwarunkowań w którym wskazana jest możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Czekamy  na Sesję Rady Gminy na której Radni będą głosowaniu nad przyjęciem lub odrzuceniem tego projektu w tym kształcie.

Należy dodać ze do Projektu Studium i Prognozy zostały złożone uwagi , które Wójt odrzucił.

Teraz Radni będą decydowali o przyjęciu uwag , które złożyło kilkaset osób.

 

Mieszkańcy wnioskują o odrzucenie przedstawionego projektu studium, ponieważ nie spełnia on zasadniczych wymogów przepisów w zakresie ochrony środowiska, tak człowieka, jak i przyrody, w szczególności poprzez:
(a) proponowaną lokalizację turbin wiatrowych w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych lub terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, w tym objęcie tych terenów strefą; podwyższonego hałasu w zakresie słyszalnym oraz hałasu z zakresu niesłyszalnego t.j. infradźwięki
(b) nieuwzględnienie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców, jakie niesie bliskie sąsiedztwo elektrowni wiatrowych;
(c) nieuwzględnienie utraty wartości nieruchomości, zwłaszcza terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz agroturystykę i turystykę;
(d) nieuwzględnienie kosztów gminy i/lub inwestora wynikających z roszczeń odszkodowawczych z tytułu (b) i (c);
(e) proponowaną lokalizację turbin wiatrowych w odległości około 800 metrów od rezerwatu ornitologicznego jezioro Kożuchy (Mewy) - bez przeprowadzenia rzetelnej oceny zagrożeń dla tego zasobu przyrodniczego podlegającego szczególnej ochronie;
(f) brak oceny wpływu farm wiatrowych na rozwój turystyki w tym obszarze, która jest ważnym źródłem dochodów mieszkańców i samej gminy (zgodnie z oświadczeniem wójta gminy);                                                                              

(g) W kontekście podpisanej przez Polskę dnia 1.01.2005  Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, której głównym przesłaniem jest takie działanie, aby utrzymać i poprawić krajobraz, lokalizowanie turbin wiatrowych w bliskim sąsiedztwie obszarów Natura 2000 i obszarów chronionego krajobrazu stanowi złamanie zapisów w/w Konwencji, zgodnie z którą obszary o wysokich walorach krajobrazowych w interesie nadrzędnym należy chronić przed wprowadzaniem elementów technicznych powodujących  uprzemysłowienie.                                                                                                                                              

Powyższe zarzuty znajdują uzasadnienie w załączonych materiałach i analizach, a mianowicie:

1.    Stanowisko prof. Dr hab. Med. Jerzego Jurkiewicza  w sprawie wpływu siłowni wiatrowych na zdrowie człowieka

2.     Syndrom Turbin Wiatrowych – Nina Pierpont– fragment

3.     Kancelaria Senatu – Biuro Analiz i Dokumentacji 

4.     Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – fragment analizy

5.     Postulaty Koalicji „Bezpieczna Energia”

6.     Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki - Opracowanie i redakcja: dr Przemysław Chylarecki (OTOP oraz Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

 

Fragmenty z Prognozy :

 str. 40 „ … Budowa elektrowni wiatrowych czasowo zmniejszy ilość fauny i flory na terenie na którym są wznoszone. Podczas realizacji inwestycji nastąpi usunięcie warstwy powierzchniowej gruntu wraz z roślinnością , a większość fauny czasowo (a być może na stałe) wyemigruje na inne siedliska. Po zakończeniu budowy , nastąpi zmniejszenie powierzchni gruntów uprawnych i in. Które zostaną zajęte pod drogi dojazdowe, fundamenty wiatraków i budynki techniczne; pozostała część terenu zostanie zrekultywowana.”

str. 44 „ … Postawienie nowych budynków i wież wiatrowych powoduje zmiany nasłonecznienia terenu , co może spowodować miejscowe zastąpienie roślinności światłolubnej cieniolubną … „

 str. 45 „ … Największe kontrowersje i obawy budzi lokalizacja elektrowni wiatrowych.  Budowa elektrowni wpływa głównie na poziom miejscowej populacji ptaków, nietoperzy oraz ptaków migrujących. … Generalnie ubytki w awifaunie są spowodowane kolizjami zwierząt ze śmigłami wiatraka, pozbawieniem ptaków miejsc gniazdowania i terytorium łowieckiego (zajęcie określonego miejsca lęgowego oraz odstraszanie w wyniku hałasu i wibracji) . W mniejszym stopniu poznano wpływ elektrowni na zwierzęta naziemne, jednak przyjmuje się , że hałas i wibracje gruntu również je wypłaszają.

Największe ingerencje w krajobraz wywierają elektrownie wiatrowe. Wysokie wieże stanowią dominanty krajobrazowe, mogące obniżać atrakcyjność danego obszaru. Lokalizacja elektrowni powinna być poprzedzona analizą wizualnego oddziaływania na krajobraz. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu dużych elektrowni wiatrowych na walory turystyczno-krajobrazowe można rozważyć budowy małych turbin wiatrowych ...  ”

str. 50  9.3  „ … Ewentualne przeniesienie uciążliwości na tereny graniczące gminy Giżycko może nastąpić wzdłuż dróg ( hałas, spaliny ) oraz na terenie parków wiatrowych (hałas) . …”