mazury17.jpgmazury3.jpgmazury15.jpgmazury18.jpgmazury8.jpgmazury4.jpgmazury16.jpgmazury1.jpgmazury10.jpgmazury9.jpgmazury7.jpgmazury5.jpgmazury6.jpgmazury14.jpgmazury19.jpgmazury13.jpgmazury12.jpgmazury20.jpgmazury2.jpgmazury11.jpg

Gmina Giżycko

Gmina Giżycko położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Giżycku ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko tel. +48 87 429 99 60 fax +48 87 429 99 76

email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   BIP:  http://bip.ugg.pl/

Podstawowym atutem gminy są wysokie walory turystyczne oraz dobrze rozwinięta baza turystyczna. Posiada niepowtarzalne rezerwaty ornitologiczne i wodno roślinne.

 

Dlaczego Szkoła Podstawowa w Spytkowie powinna nadal funkcjonować

Dlaczego stowarzyszenie  pomaga Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Spytkowie?

                        Na sesji Rady Gminy Giżycko w dniu 5 grudnia 2012 r. radni podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Spytkowie. Uchwała została przyjęta w oparciu o uzasadnienie projektu uchwały, które naszym zdaniem zawiera wiele nieścisłości.

W projekcie uchwały w analizie sytuacji demograficznej szkoły w Spytkowie wskazano – Zgodnie z posiadaną wiedzą na temat społeczności lokalnej można stwierdzić, że 25-30% dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły nie uczęszcza i nie będzie nigdy do tej szkoły uczęszczać. Otóż te stwierdzenie jest sprzeczne z danymi wynikającymi z Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2011/2012 przedkładanej na sesji Rady Gminy w dniu 26.10.2012 r. Z tabeli nr 7 tego dokumentu wynika, iż 16,22% uczniów z obwodu szkoły w Spytkowie uczęszcza do innych szkół, natomiast 8,11% uczniów spoza obwodu szkoły w Spytkowie uczęszcza do tej szkoły. W związku z powyższym bilans ujemny wynosi 8,11% a nie jak w projekcie uchwały 25-30%.

Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły było uzasadnione przejęciem dzieci z tej szkoły przez Szkołę Podstawową w Bystrym. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez radę rodziców wynika, iż 60% rodziców zamierza skierować dzieci do szkoły w Kruklankach, 33% w Giżycku, 6% w Węgorzewie i 3% w Wilkasach. Żaden z rodziców nie wskazał szkoły w Bystrym. Zatem stwierdzenie, w uzasadnieniu projektu uchwały, iż - Uczniowie ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Spytkowie trafią do Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym –wprowadza radnych jak i opinię publiczną w błąd. Gmina opierając uchwałę na tej tezie powinna uprzednio przeprowadzić sondowanie wśród rodziców.

W przypadku nieprzejęcia uczniów likwidowanej szkoły przez placówki oświatowe Gminy Giżycko, gmina utraci subwencję oświatową w kwocie 457.746,48zł, która przypada na uczniów ze szkoły w Spytkowie (dane uzyskane z Informacji o stanie zadań oświatowych za rok 2011/2012). Wiedząc, że wynagrodzenia sięgają 87% kosztów utrzymania szkoły, przy założeniu, wynikającym z projektu uchwały oraz deklaracji Wójta pana Andrzeja Sierońskiego, że 70% nauczycieli likwidowanej placówki znajdzie zatrudnienie w innych szkołach gminy, doprowadzi się do sytuacji wzrostu kosztów oświaty w gminie mimo likwidacji szkoły w Spytkowie. Raport NIK z 2005 w sprawie likwidacji szkół potwierdza tezę, iż likwidacja placówek oświatowych nie przekłada się na zmniejszenie wydatków oświatowych.

Z uzasadnienia projektu uchwały wynika, iż likwidacja szkoły jest podyktowana niebilansowaniem się budżetu gminy - W świetle uszczuplających się dochodów Gminy, wzrostu liczby realizowanych zadań (bez dostatecznego zapewnienia ich finansowania przez budżet państwa) oraz obostrzeń finansowych narzucanych przez władze państwowe, ponoszenie tak wysokich wydatków na utrzymanie oświaty, szczególnie w świetle potrzeb inwestycyjnych Gminy, jest niezasadne i prowadzić będzie w następnych latach do niebilansowania się budżetu gminy.- Kierowanie finansami powinno być podyktowane zrównoważonym rozwojem gminy, a inwestycja w kapitał ludzki posiada priorytetowe znaczenie. Niebilansowanie budżetu Gminy Giżycko z całą pewnością nie wynika z wydatków na funkcjonowanie szkoły, które od lat pozostają na zbliżonym poziomie, a ich wzrost oscyluje wokół wskaźnika inflacji. Wg Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Giżycko w roku szkolnym 2011/2012 koszty utrzymania szkoły w Spytkowie na 2012r. (bez oddziałów przedszkolnych i stołówek) po odliczeniu subwencji wynoszą 353.945,52zł. Naszym zdaniem potrzeb inwestycyjnych nie można przedkładać nad potrzeby edukacyjne. Ponadto należy podkreślić, że szkoła nie jest jednostką, która została powołana do osiągania dochodów. Wydatki wszystkich szkół podstawowych w Gminie Giżycko są wyższe niż przyznana subwencja oświatowa. Realne koszty likwidacji szkoły w tym koszty niemierzalne związane z uciążliwością np. wydłużonymi dojazdami dzieci będą dużo wyższe.

Przede wszystkim decyzja odnośnie likwidacji szkoły powinna być poprzedzona rzetelną analizą uzyskanych oszczędności budżetowych w ciągu kilku lat. Analizy kosztów i korzyści podjęcia tej decyzji gmina nie przeprowadziła. Nie znamy konkretnej kwoty uzyskanych oszczędności. Nie znamy kalkulacji kosztów związanych z ewentualnym transportem dzieci z obrębu SP w Spytkowie do innych placówek.

Do Szkoły Podstawowej w Spytkowie uczęszcza obecnie około 70 dzieci. Szkoła na trwałe wpisała się w walory kulturotwórcze lokalnej społeczności Gminy Giżycko. Od wielu lat służy dla dobra dzieci i rodziców. Jej likwidacja pozbawi mieszkańców instytucji integrującej społeczność. Niewątpliwie istnienie tej placówki oświatowej podnosi jakość życia mieszkańców, o którą Wójt pan Andrzej Sieroński powinien zabiegać. Wcześniejsze zamknięcie kilku świetlic, a teraz likwidacja szkoły wpisuje się w elementy rezygnacji gminy z realizacji podstawowych funkcji usług publicznych wobec mieszkańców.

            Odpowiadając na prośbę rodziców oraz w świetle powyższych argumentów, realizując swoje zadania statutowe Stowarzyszenie zwykłe „Kochamy Mazury” włączyło się w działania na rzecz obrony szkoły.

Życzymy wszystkim, również Samorządowcom spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, aby przyniosły one chwilę refleksji i zadumy.

Stowarzyszenie zwykłe „Kochamy Mazury”