mazury13.jpgmazury16.jpgmazury15.jpgmazury18.jpgmazury17.jpgmazury2.jpgmazury14.jpgmazury10.jpgmazury8.jpgmazury5.jpgmazury20.jpgmazury9.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury1.jpgmazury12.jpgmazury6.jpgmazury19.jpgmazury11.jpgmazury7.jpg

Gmina Giżycko

Gmina Giżycko położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim.

Urząd Gminy w Giżycku ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko tel. +48 87 429 99 60 fax +48 87 429 99 76

email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   BIP:  http://bip.ugg.pl/

Podstawowym atutem gminy są wysokie walory turystyczne oraz dobrze rozwinięta baza turystyczna. Posiada niepowtarzalne rezerwaty ornitologiczne i wodno roślinne.

 

Do mieszkańców Gminy Giżycko

List do mieszkańców Gminy Giżycko w sprawie likwidacji szkoły w Spytkowie      

 
gmina GiżyckoPostanowiliśmy napisać ten list, aby do mieszkańców gminy Giżycko dotarła informacja o sposobie w jaki wójt i część radnych podejmuje strategiczne decyzje,  jak przygotowuje analizy finansowe i jak odnosi się do zapytań i woli mieszkańców.
Naszym zdaniem decyzja o likwidacji szkoły została podjęta w kuriozalny sposób. Już sam brak konsultacji społecznych i odrzucenie opinii społecznej, budzi poważne zaniepokojenie.
Na spotkaniu w Spytkowie 3 grudnia 2012 r.  Wójt poinformował, że po podjęciu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły rozpoczną się konsultacje społeczne. Przez kilka miesięcy ze strony urzędu nie odbyło się żadne zebranie. Z inicjatywy rodziców doszło do spotkań z  niektórymi radnymi. Rodzice chcieli się spotkać ze wszystkimi radnymi jednak wielu im odmówiło. Przypominamy, że radni oprócz przyjemności - diety i prestiżu - posiadają obowiązki określone m.in. w ustawie o samorządzie gminnym np. w artykule 23 ust. 1 o treści:

Czytaj więcej: Do mieszkańców Gminy Giżycko

Głosowanie w komisji oświaty nad likwidacją szkoły w spytkowie

juzkiewiczW dniu 20.03.2013 o godzinie 13.00 odbyło się posiedzenie komisji oświaty, spraw społecznych i porządku.

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował możliwość likwidacji szkoły podstawowej w Spytkowie i zadał szereg pytań wójtowi na które nie uzyskał odpowiedzi.

W głosowaniu brało udział czterech radnych KOMISJI OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH I PORZĄDKU.

Pani Ewa Raczkowska i pan Leszek Andruszkiewicz głosowali za likwidacją szkoły , a pani Stanisława Pietrzak i pan Józef Gębski przeciwko likwidacji.

 

Spotkanie w sprawie likwidacji szkoły w Spytkowie

sieronskiMateriał wideo ze spotkania Wójta Gminy Giżycko w świetlicy w Spytkowie w dniu 19.03.2013 w sprawie likwidacji szkoły.

Materiał pobrany ze strony gizycko.tv

 

Negatywne opinie do projektu Studium Uwarunkowań Gminy Giżycko

W opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącej projektowanego studium możemy wyczytać , że " ... zagospodarowanie rozpatrywanego terenu przewidziane w zmianie studium będzie ujemnie wpływać na ww. obszar Natura 2000. (...) W związku z powyższym negatywnie opiniuję prognozę oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny. Przedłożona dokumentacja nie może stanowić podstawy do uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Giżycko ..."

Poniżej prezentujemy opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz negatywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Czytaj więcej: Negatywne opinie do projektu Studium Uwarunkowań Gminy Giżycko

Prognoza do projektu Studium uwarunkowań Gminy Giżycko

 Wójt Gminy Giżycko od wiosny 2012 roku ma przygotowany projekt Studium Uwarunkowań w którym wskazana jest możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Czekamy  na Sesję Rady Gminy na której Radni będą głosowaniu nad przyjęciem lub odrzuceniem tego projektu w tym kształcie.

Należy dodać ze do Projektu Studium i Prognozy zostały złożone uwagi , które Wójt odrzucił.

Teraz Radni będą decydowali o przyjęciu uwag , które złożyło kilkaset osób.

Czytaj więcej: Prognoza do projektu Studium uwarunkowań Gminy Giżycko

Dlaczego Szkoła Podstawowa w Spytkowie powinna nadal funkcjonować

Dlaczego stowarzyszenie  pomaga Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Spytkowie?

                        Na sesji Rady Gminy Giżycko w dniu 5 grudnia 2012 r. radni podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Spytkowie. Uchwała została przyjęta w oparciu o uzasadnienie projektu uchwały, które naszym zdaniem zawiera wiele nieścisłości.

Czytaj więcej: Dlaczego Szkoła Podstawowa w Spytkowie powinna nadal funkcjonować

Nie likwidujcie Szkoły Podstawowej w Spytkowie

Apel Mieszkańców do Radnych Gminy Giżycko

 

My mieszkańcy Gminy Giżycko wnioskujemy o odrzucenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Spytkowie.

                Do Szkoły Podstawowej w Spytkowie uczęszcza obecnie około 70 dzieci. Szkoła na trwałe wpisała się w walory kulturotwórcze lokalnej społeczności Gminy Giżycko. Od wielu lat służy dla dobra dzieci i rodziców. Jej likwidacja spowoduje powstanie dużych uciążliwości dla mieszkańców tych terenów.

 

Czytaj więcej: Nie likwidujcie Szkoły Podstawowej w Spytkowie