mazury14.jpgmazury10.jpgmazury1.jpgmazury15.jpgmazury5.jpgmazury7.jpgmazury3.jpgmazury16.jpgmazury18.jpgmazury19.jpgmazury9.jpgmazury13.jpgmazury6.jpgmazury20.jpgmazury12.jpgmazury8.jpgmazury2.jpgmazury4.jpgmazury17.jpgmazury11.jpg

Uchylono pozwolenie na budowę 4 wiatraków

Pozwolenie na budowę 4 wiatraków zostało uchylone.
Farma wiatrowa zlokalizowana w okolicach Borek i Śniepi gm. Ełk – 4 turbiny wiatrowe. gmina Ełk
Po unieważnieniu, w postępowaniu nadzwyczajnym, przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przez Wójta Gminy Ełk 16 marca 2011 roku, oraz oddalenia skargi Speed Wind Sp. z o.o. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, za zgodą strony, Starosta Ełcki 29 kwietnia 2013 roku wydał decyzję o uchyleniu pozwolenia na budowę, wydanego 17 maja 2011 roku. Decyzja została uchylona już po zakończeniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 3.04.2013 roku postępowania dowodowego w sprawie unieważnienia wskazanego pozwolenia na budowę. W trakcie prowadzenia przez SKO postępowania w sprawie unieważnienia decyzji o warunkach zabudowy Wójt Gminy Ełk wydał postanowienie o „oczywistej pomyłce pisarskiej” jaką było w jego mniemaniu skierowanie decyzji do spółki cywilnej, która nie posiada osobowości prawnej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło to postanowienie. Tak więc sprawa lokalizacji turbin wiatrowych w okolicach Borek i Śniepi jest narazie nieaktualna. Mieszkańcy mogą spać spokojnie, ale tylko chwilowo, bo Speed Wind Sp. z o.o. złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mieszkańcom radzimy więc zachować czujność i zasadę ograniczonego zaufania do radnych i władz gminy Ełk ….