mazury5.jpgmazury6.jpgmazury15.jpgmazury20.jpgmazury8.jpgmazury13.jpgmazury2.jpgmazury14.jpgmazury18.jpgmazury17.jpgmazury10.jpgmazury7.jpgmazury19.jpgmazury16.jpgmazury4.jpgmazury3.jpgmazury1.jpgmazury12.jpgmazury9.jpgmazury11.jpg

Uchylono pozwolenie na budowę 4 wiatraków

Pozwolenie na budowę 4 wiatraków zostało uchylone.
Farma wiatrowa zlokalizowana w okolicach Borek i Śniepi gm. Ełk – 4 turbiny wiatrowe. gmina Ełk
Po unieważnieniu, w postępowaniu nadzwyczajnym, przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przez Wójta Gminy Ełk 16 marca 2011 roku, oraz oddalenia skargi Speed Wind Sp. z o.o. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, za zgodą strony, Starosta Ełcki 29 kwietnia 2013 roku wydał decyzję o uchyleniu pozwolenia na budowę, wydanego 17 maja 2011 roku. Decyzja została uchylona już po zakończeniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 3.04.2013 roku postępowania dowodowego w sprawie unieważnienia wskazanego pozwolenia na budowę. W

Czytaj więcej: Uchylono pozwolenie na budowę 4 wiatraków